Tåkesikring er en effektiv type sikring i kampen mot kriminalitet. En tåkekanon fra Alltid24 fyller et lokale  på få sekunder med tett tåke. En innbruddstyv eller raner vil omgående bli skremt og desorientert og forsøker å flykte – uten å ha fått med seg noe som helst.

Alarm med tåkekanon gir en umiddelbar sikring av verdier.  Systemet aktiveres når alarmanlegget utløses og vektere rykker ut til stedet etter fastlagt instruks. I det alarmen aktiveres, fylles rommet på sekunder med tett kunstig tåke, noe som ”blinder” inntrengeren. Det du ikke kan se, kan du ikke stjele…

Lokalene vil bli synlig merke med ”Alarm med tåkesikring”. Potensielle innbruddstyver utfordrer sjelden eller aldri dette merket.

TÅKE MOT RAN

HVA GJØR MAN NÅR EN BEVÆPNET RANER KOMMER INN I BUTIKKEN OG VIL HA PENGER?

Alle vet jo hva man skal gjøre hvis man blir utsatt for en slik situasjon. Gjøre som raneren sier og gi fra deg penger slik at ikke raneren blir provosert.

Med Tåkesikring fra Alltid24 som er pesielt designet for ran og trussel situasjoner, vil slike hendelser bli mindre dramatsik. Når du bruker tåke mot ran, er det først og fremst din egen helse det handler om.

Selv om vi har sett nesten en halvering av antall ran fra 2009 (186)  til rekordåret 2013 (79), er det fremdeles for mange personskader, og for mange som i etterkant sliter med Post Traumatisk Stressyndrom.

FORDELER MED TÅKESIKRING

Det er et gammelt ordtak at hvis de vil inn, så kommer de inn! De dyktigste har dette som yrke og gir ikke opp. Men de leter også etter det svakeste leddet, så det er om å gjøre at ikke din sikring fører til at nettop du er det svakeste leddet!

Tåkesikring er ikke forbeholdt butikker med store verdier som bank eller gullsmed. men kan brukes i alle typer rom. Også i private hjem. Det finnes ingen grenser for hvor tåkesikring kan benyttes. Vi kan og har sikret alt i fra små serverrom, kontor, supermarked, små lager, bensinstajsoner og store lagerhaller

NOEN STEDER ER OGSÅ TÅKESIKRING ET KRAV

Tåkesikring eller mist forsikringen! Det er budskapet fra forsikring til de mest utsatte bransjer. Fra og med 1 Juli 2010 innførte de fleste forsikringsselksapene i Norge et krav til Ur, gull og optikk om at de må sikre seg innen neste hovedforfall på forsikring.