Alltid24 verner om liv og verdier

Trygghet er et dypt menneskelig behov. Noe vi alle trenger og streber etter. Privat og profesjonelt. Fysisk og mentalt. Dessverre kreves det ofte sikkerhet for å både skape og garantere den tryggheten. Men når våre konkurrenter først og fremst snakker om sikkerhet, foretrekker vi heller å arbeide med tryggheten.

Sikkerhet med verdi

For oss er grundighet en nøkkelverdi. Vi går utover å bare løse åpenbare problemer; vi søker aktivt å identifisere de underliggende årsakene og utforsker hvordan vi kan påvirke dem positivt. Gjennom en helhetlig langtidsplan og vedvarende innsats, arbeider vi målrettet mot å redusere sosial uro, med den endelige hensikten å øke følelsen av trygghet. Vår tilnærming er basert på skreddersydde løsninger, utviklet i tråd med følgende arbeidsmodell:
  • Kombinert trygghets- og sikkerhetsanalyse
  • Behov, eventuelle risikoer, muligheter og mål fastsettes.
  • Anbefalinger om trygghetstjenester og sikkerhetstjenester.
  • Skape en langsiktig plan for å oppnå og gjennomføre fastsatte mål

Vi jobber for et tryggere samfunn

Sikkerhet er et dypt menneskelig behov. Noe vi alle ber om og streber etter. Privat så vel som bedrifter og offentlig. Dessverre kreves det ofte sikkerhet for å både skape og garantere den sikkerheten man ønsker seg og har behov for både fysisk og psykisk.. Men når våre konkurrenter hovedsakelig snakker om sikkerhet, foretrekker vi å jobbe med sikkerhet.

Vår kvalitetsmål

Alltid24 gjennomfører alltid sikkerhetsanalyse, I analysen, finner vi dine behov, mulige risikoer, og mål Basert på analysen, gir vi en anbefaling for hvordan videre arbeid kan struktureres, med en kombinasjon av forebyggende sikkerhetstjenester og konkrete løsninger.

Når alarmen blir utløst og det er behov for vekterutrykning kan du være trygg på at vår vektere og respons partner er der meget raskt samtidig som vår FG godkjente alarmsentral koordinerer aksjonen og foretar nødvendig kvalitetssikring.

Våre artikler

Bli inspirert

Det er mange måter å sikre seg på og tenke på. La oss hjelpe