Alltid24 verner om liv og verdier

  • 365 dager i året
  • En totalleverandør innenfor sikkerhet og alarm

Sikkerhet med verdi

For oss er det viktig å alltid se utover horisonten. I tillegg til å fikse åpenbare problemer, identifiseres de underliggende årsakene og hvordan vi også kan påvirke disse. Gjennom langtidsplan og kontinuerlig arbeid jobber vi for å skape redusert sosial uro, utenforskap og dermed økt trygghet. Derfor jobber vi alltid ut fra helt tilpassede løsninger som vi utvikler etter følgende arbeidsmodell:
  • Rask respons
  • Totalløsninger
  • EN Godkjent alarmstasjon
  • Høy kompetanse
  • Gratis befaring
  • Unike rapporterings systemer

Alarmtjenester

Alltid24 leverer alarmtjenester til både bolig, næring og offentlig. Vi leverer smarte systemer som gir trygghet og energibesparelse

Teknikk

Som kunde av Alltid24 vil du alltid få en høy kvalitet av tekniske sikkerhetsløsninger med profesjonell installasjon av våre serviceteknikere

Vektertjeneste

Våre vektere kjennetegnes ved høyt servicenivå, hjelpsomhet og oppmerksomhet. Uansett hvor du møte oss.

Vi jobber for et tryggere samfunn

Sikkerhet er et dypt menneskelig behov. Noe vi alle ber om og streber etter. Privat så vel som bedrifter og offentlig. Dessverre kreves det ofte sikkerhet for å både skape og garantere den sikkerheten man ønsker seg og har behov for både fysisk og psykisk.. Men når våre konkurrenter hovedsakelig snakker om sikkerhet, foretrekker vi å jobbe med sikkerhet.

Vår kvalitetsmål

Alltid24 gjennomfører alltid sikkerhetsanalyse, I analysen, finner vi dine behov, mulige risikoer, og mål Basert på analysen, gir vi en anbefaling for hvordan videre arbeid kan struktureres, med en kombinasjon av forebyggende sikkerhetstjenester og konkrete løsninger.

Når alarmen blir utløst og det er behov for vekterutrykning kan du være trygg på at vår vektere og respons partner er der meget raskt samtidig som vår FG godkjente alarmsentral koordinerer aksjonen og foretar nødvendig kvalitetssikring.

Våre artikler

Bli inspirert

Det er mange måter å sikre seg på og tenke på. La oss hjelpe