Fra 1. juni 2015 starter Alltid24 med områdekontroll i samråd med  trygghetstjenesten & svinnkontroll tjenesten.

Sinsen Kolonial & Fjord Mat AS driver i dag ca 25 dagligvarebutikker, sentralt plassert i Oslo og Østfold. Sinsen Kolonial & Fjord Mat er en stor og viktig kunde for oss og Alltid24 er stolte av å kunne levere denne trygghetstjenesten til Sinsen Kolonial & Fjord Mat. Tjenesten Alltid24 skal levere består av uniformert områdevakthold, svinnkontroller, tyveritest og trening av ansatte med mer.

Våre vektere er meget fokusert på service, dette for å skape et trygt miljø i butikkene og forhindre kriminalitet. Områdevakthold viser seg å være en effektivt måte og beskytte objekter mot svinn, hærverk, skader, og sabotasje. Vekteren finnes alltid i nærheten, med det kan vekteren rykke raskere ut på alarmer eller dersom personalet trenger hjelp. Alltid24 har tro på å kunne redusere risikoen, senke svinn og tyveri hos våre kunder, ved å tenke nytt og målrettet.

Det er Alltid24 franchisetaker Oslo Vaktservice som skal utføre oppdraget,