Alltid24 partner, Romerike Sikringstjenester har vaktholdet for Farmen. Hver natt patruljerer June Stjernen og hunden Thera området. –

RST bevokter og passer på at ingen uvedkommende tar seg inn på Løntjernbråten, hvor opptakene til TV 2s Farmen er i full gang

Romerike Sikringstjenester er en autorisert partner av Alltid24 innen alarmer og beredskap på øvre og nedre Romerike. RST er i god og sunn vekst. RST får stadig flere oppdrag og det at vi har fått vaktholdet på Farmen er selvsagt veldig moro, men det betyr selvsagt også en god del økonomisk, sier driftsleder Moran.