Alltid24 inngår vakt og sikkerhetsavtale med Oppdal Kommune for 4 nye år

I 2017 etablerte Alltid24 seg i Oppdal. Dette skjedde etter at Vaktformidling ble begjært konkurs. Etableringen ble gjennomført for at Alltid24 allerede er godt etablert i Gudbrandsdalen, med et eget avdelingskontor i Dombås. Forteller Markedsansvarlig Ted G Lauritzen. Vi mente da at Oppdal kunne være et godt tilskudd regionen. Samkjøre av Gudbrandsdalen avdelingen og Oppdal avdelingen vil da kunne skape flere arbeidsplasser og et sikrere lokalsamfunn.

Siden etableringen har Alltid24 hatt ansvaret for kommunens sikkerhet på korttidsavtale, frem til anbudsrunden skulle etableres. Det var totalt to tilbydere som leverte hver sin besvarelse med dokumentasjon og Alltid24 gikk av med seieren om fire nye år med kommunen.

Oppdal er en flott bygd og med kommuneavtalen vil dette bidra med at Alltid24 har en godt mulighet til videre vekst i Oppdal fortelle Ted Lauritzen. Det har ikke vært lett å komme inn forteller Lauritzen, Det er en liten bygd, og som nykommer må vi nok bli godt kjent først, før Oppdalingene gir sin tillit til oss.  Vi ønsker med denne avtalen og vise oss frem på vårt beste, og etablere enda flere kundeforhold i Oppdal.  Alltid24 i Oppdal styres av Bjørn Olav Snøfulg, og med hans lokale kunnskap og tilstedeværelse så vil vi tørre å påstå at vi er så lokale som det lar seg gjøre.