Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt syke eller rammet av en ulykke. Ambulansen er som oftest ikke i nærheten når ulykken inntreffer. I perioden fra skade eller akutt sykdom inntreffer vil den skadde eller syke pasienten trenge hjelp. Dette kalles Førstehjelp.

Førstehjelp er definert som den første hjelpen alle kan bidra med når det oppstår en plutselig skade eller akutt sykdom. Derfor er det livsviktig at flest mulig har kunnskap som gjør dem i stand til å sette i gang med de nødvendige tiltak og hjelp den skadde eller syke trenger. Tidlig innsats er for den skadde/syke livsviktig for å begrense muligheten for varige mén og eventuelt død.

Ønsker din bedrift en kurs, hjertestarter eller serviceavtale tar vi en felles gjennomgang av din bedrifts behov. Vi kan inkludere etterfylling av førstehjelpsmateriell i avtalen.

Enhver virksomhet plikter i utgangspunktet å ha internkontroll på HMS området.
Erfaringsmessig synder av og til virksomheter i forhold til denne plikten, enten fordi man ikke er kjent med plikten til å ha internkontroll eller fordi man ikke tar denne på alvor.

trafikkulykke_HLR