Kameraovervåkning en god og grunnleggende sikkerhet for å overvåke både mennesker og materielle verdier. Det gjør det enklere å oppdage og mulig forhindre samt oppklare hendelser

Med overvåknings systemer fra Alltid24, får du den nyeste teknologi med avanserte funksjoner gir en kostnadsbesparende overvåkning i sanntid,  som bidrar til at du er et steg foran faktorene som kan true din virksomhet.

Kameraovervåking har en stor effekt som preventivt sikring og bidrar til å redusere sannsynligheten for kriminelle og uønskede handlinger som tyveri, underslag, hærverk, ran og overfall.

Overvåkings systemene kan også integreres som en del av et bedriftens totale sikkerhetssystem som alarmer, adgangskontroll, vakt og alarmstasjon. Med dette kan Alltid24 raskere reagere og verifisere uønskede hendelser.

Alltid24 digital bildeoverføring bidrar til å redusere faren for tyverier og det skaper en trygg hverdag for medarbeiderne. Dessuten gir det bedriften en ekstra årvåken medarbeider som er tilstedet 24 timer i døgnet, 365 dager i året! Kameraovervåkning er derfor blitt et viktig hjelpemiddel for å forebygge og gjøre arbeidsdagen tryggere

Alltid24 har en stor kompetanse og lang produktportefølje som gir oss muligheten til å skreddersy en optimal løsning til alle type kunderforhold.

Kameraovervåkning

Alltid24 tilbyr en rekke kameratjenester og -løsninger:

Enkle og effektive overvåkingssystem reduserer uønskede hendelser i din virksomhet, og øker samtidig medarbeidernes og kundenes trygghet.

Alltid24 tilbyr lagringsløsninger både som on site og cloude, Systemene harm eget høy ytelse kan lagre høyoppløselige bilder og store filer. Våre overvåknings løsninger kan integreres direkte mot vår alarmstasjon, for live bildeoverføring.

Standard overvåknings system tilpasses den enkelte behov

 • IP-videoovervåking som er tilgjengelig via PC og smarttelefon
 • Økt bildekvalitet
 • Bidrar til å reduser svinn og gir økt trygghet for ansatte og kunder
 • Faste og/eller bevegelige kamera 
 • Kan bygges ut ved behov
 • Utstyr for lagring av opptak
 • Kan kombineres med andre sikkerhets systemer og oppkoblinger mot alarmsentral
 • Merker med «Området er TV-overvåket»

Med IVO fjernbetjent av kameraovervåkning er en overvåknings løsning som kombinerer sanntids videoanalyse fra døgnbemmanede alarmsentral med koordinering av vektere og driftspersonell. Det gjør oss i stand til å analysere hva som skjer, når det skjer, forhindre uønskede hendelser og effektivisere våre vekteres tidsbruk.

Antallet hendelser vi kan forhindre har økt dramatisk, og våre kunders kostnader har blitt redusert Dersom en uønsket hendelse detekteres, vil operatøren se bilder i nåtid og i tillegg hente frem bilder fra tiden før alarmen ble utløst. Dermed kan hendelsen dokumenteres med video og operatøren kan analysere situasjonen. Operatørene følger fastsatte prosedyrer tilpasset kundens objekt, og agerer i henhold til disse når alarmen utløses. 

Med intelligent teknisk og manuell overvåkning minimeres antall falske alarmer betraktelig, noe som igjen reduserer antallet feilutrykninger og dermed også kostnadene.

Fordeler ved monitorering
– Forebyggende effekt, gir riktig deteksjon av personer og gjenstander
– Gi rask og riktig respons
– Mulighet for tale-overføring via høyttalere
– Avansert bilde fremvisning, med avansert digital zoom, bilde vinkler, termisk deteksjon
– Muliggjør fjernstyrt adgangskontroll
– Avskrekkende for kriminelle
– Hindrer økt skadeomfang (innbrudd, vannskader, brannskader)
– Gir økt trygghet for personer
– Forenkler bevisførsel 

IVO kan benyttes som et fast system, eller benyttes som en del av vårt mobile trådløse systemer

Med IVA  vil vi kunne blant annet utføre analyse tjenester ved utløse alarm ved bevegelse på et sikret område, overvåke produktplassering, telle mennesker som går inn og ut, ansiktsgjenkjenning, se hvor folk har gått, eller gi alarm når noen har vært innenfor et område lengre enn en gitt tid, bilskilt gjenkjenning . 

Dersom en alarm utløses, kan systemet settes opp mot IVO og operatøren vil se bilder i nåtid og i tillegg hente frem bilder fra tiden før alarmen ble utløst. Dermed kan hendelsen dokumenteres med video og operatøren kan analysere situasjonen. Operatørene følger fastsatte prosedyrer tilpasset kundens objekt, og agerer i henhold til disse når alarmen utløses. 

Operatørene
Alltid24 operatørere har lang erfaring, og profesjonelle operatører er underlagt taushetserklæringer og har sikkerhetsklareringer i henhold til norske og internasjonale bestemmelser.  Alarmoperatørene har ledende operatørkompetanse og er opplært i kamerahåndtering og situasjonsanalyse.

Fordeler ved monitorering
– Forebyggende effekt
– Varsler ved avvik
– Avskrekkende for kriminelle
– Hindrer økt skadeomfang (innbrudd, vannskader, brannskader)
– Gir økt trygghet for personer

Alltid24 tilbyr en rekke ulike løsninger for mobil og midlertidig kameraovervåking. Vår mobile systemer med intelligent  Video analyse (IVA) er en fullverdig og fleksibel overvåkings løsning.

Alltid24 i samråd med kunden, vil plasseres overvåknings systemet der det er hensiktsmessig og behov for overvåking. Systemet kam kobles opp mot kundens egne systemer eller direkte til Alltid24 alarmstasjon.

Disse systemene passer mange ulike bransjer, som har behov for midlertidlig overvåkning, som samtidig gjør det enkelt å endre overvåkningsbilder i avtaleperioden.Typsike kunder på dette er Bygg- og anleggsbransjen, større områder hvor det er behov for å kontrollere ferdsel og lignende, for eksempel festival, arrangementer, havner med mer.

Alltid24 tilby helt unike systemer slik at du  kan overvåke store områder med trådløs kameraoverføring, som gir våre kunder et mer fleksibelt system.

Alltid24 monterer trådløse link enheter i nærheten av utplasserte kameraer på et bestemt område. Disse link enhetene sender signaler via et trådløst system til en NVR opptaker eller til cloud server.  Slik kan man overvåke et større område og flere bygninger samtidig.

Systemet kan settes opp som et enkelt system mot en enkel lokasjon, eller så kan systemet settes opp som et fler lokasjon løsning hvor kunde kan motta signaler fra flere bygg fra flere områder inn mot en sentral løsning. dette kan passe godt for kjedekunder, flerlokasjon kunder, større industriområder, havner eller på områder hvor det er utfordrende med kabelstrekk

Med tanken om at sikkerhet og kommunikasjon er to sider av samme sak har Alltid24 har utviklet et unikt konsept hvor en revolusjonerer den tradisjonelle kameraovervåking med å koble kamera direkte til Cloudbasert ekstern lagring i nettsyken utenfor objektet som skal sikres. På denne måten reduserer en kundens investering, øker sikkerheten fordi lagring ikke skjer på objektet samtidig som servicekost blir tilnærmet eliminert.

Lagring, behandling, kunde web og videoapplikasjon er da internettbasert på Alltid24 VPN Cloud – tilgjengelig for kunde på flere medier og flater – samtidig som det er koblet opp imot Alltid24 -dirftsentral.

Alarmsentralen kan overvåke bygninger utvendig og innvendig. Operatørene kan blant annet fjernstyre kamera, åpne ubemannede dører/porter og skru av og på lys. I tillegg har Alltid24 løsninger hvor alarmoperatøren gjør elektronisk (fjern)inspeksjon av områder/lokaler etter fastsatte intervaller eller som tilfeldige inspeksjoner, noe som nødvendigvis gjør det vanskelig å være inntrenger. Dersom en alarm utløses, kan operatøren via kamera få bilder i nåtid og i tillegg hente frem bilder fra tiden før alarmen ble utløst. Dermed kan hendelsen dokumenteres med video og operatøren kan analysere situasjonen. 

Hvorfor velge kameraovervåkning fra Alltid24

Det er mange gode grunner til å investere i kamerovervåkning fra Alltid24.

Med det nyeste innen sikkerhetsteknologi installert, og overvåking, kan du senke skuldrene dine. Din bedrift og ansatte er i gode hender. og i trygge omgivelser

11215850_912906758732235_7068475712449563080_n

Installasjon og service

Hos Alltid24 skal du alltid være trygg på at ditt overvåknings system blir installert av fagdykig personell. Våre montører monterer ditt overvåknings system i henhold til prosessplan

ALS

Alltid24 IVA Alarmstasjon

Alltid24 alarmstasjon er bemannet av alarmoperatører døgnet rundt, hele året. De er spesialister på å tolke og verifisere uønskede hendelser og kan raskt finne ut hvilke tiltak som må tas.

20151108_225754

Vakt & vekterutrykning

Alle våre vektere er tilkoblet vår alarmsentral. Dersom vi ikke får avklart din alarm, vil vi sende ut en vekter for å inspisere ditt område.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å bestille eller trenger å vite mer – fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.

  operator

  En av våre sikkerhetskonsulenter vil kontakter deg så raskt vi kan