Med overvåknings systemer fra Alltid24, får du kvalitet fra noen av verdens ledende produsenter innen overvåkningsprodukter. Løsningene kan også integreres som en del av et bedriftens totale sikkerhetssystem, våre lagringsløsninger er blant det beste innen driftssikkerhet

Alltid24 tilbyr lagringsløsninger både som on site og cloude, Systemene harmeget høy ytelse kan lagre høyoppløselige bilder og store filer. Våre overvåknings løsninger kan integreres direkte mpt vår alarmstasjon, for live bildeoverføring.

Alltid24 digital bildeoverføring bidrar til å redusere faren for tyverier og det skaper en trygg hverdag for medarbeiderne. Dessuten gir det bedriften en ekstra årvåken medarbeider som er tilstedet 24 timer i døgnet, 365 dager i året! TV-overvåkning er derfor blitt et viktig hjelpemiddel for å forebygge og minske faren for tyverier og gjøre arbeidsdagen tryggere.

Security Camera or CCTV

Et ITV system må tilpasses den enkelte behov

  • Faste og/eller bevegelige kamera ( sort/hvit eller farge )
  • Monitor(er)
  • Utstyr for lagring av opptak
  • Direkte oppkoblinger mot alarmsentral
  • Merker med “Området er TV-overvåket”
  • Mobil-app for overvåkning (Sjekk opptak/ live fra Android tlf eller iPhone)

Alltid24 Live Tjenester

Live Cloude

Med tanken om at sikkerhet og kommunikasjon er to sider av samme sak har Alltid24 har utviklet et unikt konsept hvor en revolusjonerer den tradisjonelle kameraovervåking med å koble kamera direkte til Cloudbasert ekstern lagring i nettsyken utenfor objektet som skal sikres. På denne måten reduserer en kundens investering, øker sikkerheten fordi lagring ikke skjer på objektet samtidig som servicekost blir tilnærmet eliminert.

Lagring, behandling, kunde web og videoapplikasjon er da internettbasert på Alltid24 VHP Cloud – tilgjengelig for kunde på flere medier og flater – samtidig som det er koblet opp imot Alltid24 -dirftsentral.

Live Alert

Ved å integre bedriftens alarmsystem med Alltid24 Live Cloude, Vil vekter være på stede innen 30 sekunder etter utløst alarm

Lagring, behandling av kundens overvåkningsystsmer skjer trygt og enkelt via Alltid24 Live Cloud løsning. Kunden er koblet opp imot Alltid24 alarmsentral. Ved utløst sensor eller ved bevegelse. vil Alltid24 mottar, verifiserer og koordinerer videre respons mot politi, brannvesen eller kundedefinert kontaktpunkt etter avtale med kunden hele døgnet alle dager i året.

Konseptet gir lavere investering på bakgrunn av mindre utstyrsmengde på objekt, mindre servicekostnad, Falske alarmer representerer en unødvendig kostnad for deg som kunde når en vekter rykker ut for å undersøke et område der ingenting skjer. med Alltid24 Live Alert® vil vår vaktsentral avdekke behovet raskere, og da ved en falsk alarm vil vi ikke sende ut unødvendige vekterutrykning. På denne måten kan store kostnader bli spart.

Live Guard

Der andre TV-overvåkingssystem ikke strekker til kan Alltid24 nå tilby en helt unik tjenestebasert digital bildeoverføring. Det innebærer at Alltid24 alarmstasjon tar over kontrollen i bedriftens lokaler akkurat i det øyeblikk den ansatte eller ledelsen føler behov for det, via live digitale bilder opp koplet mot konstant bemannet alarmstasjon som overvåker utfører inspeksjoner og viderevarsler objektet ved konstatert avvik. Alarmstasjonen tilgjengeliggjør ferdig bearbeidet, fremsøkt og bearbeidet material til bedriften på forespørsel – videre til politi som bevis i den konkrete etterforskning og som etterretningsinformasjon til framtidig bruk.

Alltid24 vaktrunder er en tjeneste der vektere foretar Inspeksjoner via kameraanlegge dette er en sikker og kostnadseffektivt metode for sikre din eiendom. vår vaktsentral vil foreta Inspeksjoner på ulike tidspunkter igjennom døgnet, etter fastsatt instruks. Vaktrunder er en løsning som gjør det slik at innbruddstyver ikke klarer å kartlegge vaktrunder på din eiendom. Vaktsentralen vil kontakte personell, eller sende ut vekter, politi ved avvik