Alltid24 bransjeløsninger er et tjenestepresentasjon hvor bakgrunnen er at samfunnet har flere sikkerhetsobjekter som kan defineres ut i fra både samfunnsmessige, private og kommersielle perspektiv og interesser.

Alltid24 har med dette bakteppet utviklet en serie løsninger og konsepter hvor innovativ bruk av teknologi og 24/7 operativ tjenesteleveranse fra  alarmsentral, driftssentral og tekniske sikkerhetsløsninger danner plattform hvor både høyt sikkerhetsnivå og kostnadseffektiv drift er de primære målsettinger.

Vi leverer sikkerhetsløsninger som utgjør mer enn summen av vår ekspertise på de ulike feltene. Som et resultat av dette gis våre kunder en bedre mulighet til å sikre sine viktigste verdier, skape økt omsetning, redusere sine kostnader og yte bedre mot sine kunder. I usikre tider utgjør vi en forskjell.

Risiko er ikke farlig om en vet om den I et moderne samfunn må vi venne oss til å leve med risiko som en før ikke tenkte nevneverdig på. Så lenge en vet – og forholder seg til – at risiko er en del av hverdagen så er det vår oppgaven å håndtere risikoen på en skikkelig og kostnadseffektiv måte.

Ved bruk av avansert alarm, kamera, adgangskontroll, tåkesikring, systemteknologi og høy kompetanse innenfor tekniske og systembaserte sikkerhetsleveranser og tjenester kan Alltid24 sikre definerte områder av alle størrelser både inne og ute.

1. Privatbolig & fritidseiendom

2. Havner

3. Skole & utdanning

4. Fengsel

5. Buss & tog ST.

6. Industri

7. Små & mellomstore bedrifter

8. Bank & finans

9. Eiendom Byg & Anlegg

10. kjøpesenter

11. Handel

12 Parkeringshus

13. Havner

14. Flyplass

15. Klutur og idrett

16. Samferdsel

17. Uteliv & servering

18. Hotell