BEHOVSANALYSE

Sikkerhet og alarm:

Sikring av disse objekter setter krav til sikring hvor både innbrudd, brann, vann, gass, trussel/ran, adgangskontroll og videoløsninger vil være aktuelle.

Komfort & Helse:

Smarthus systemer og tjenester som muliggjør og tilrettelegger for en bedre, mer hensiktmessig og enklere hverdag for beboerne – og samtidig medvirker til at disse skal kunne bo lengre og med bedre livskvalitet i sitt eget hjem. En målsetting er at systemene også muliggjør og tilrettelegger for en bedre og tryggere hverdag for beboerne med særskilte behov.

Borettslag med mange boenheter i nær tilknytning til hverandre kan stå i stor fare for skadeomfang ved vannskader, hærverk, innbrudd eller branntilløp.

Tilhørende fellesarealer med lekeplasser og store parkeringsområder er utsatt for tyveri og hærverk. Våre alarmsystemer o vil hjelpe deg i å sikre et godt bomiljø for deg og ditt borettslag.

13482991044-270x306

OPERATIVE TJENESTER

Mottak, verifikasjon. loggførsel og koordinasjon ved mottatt innbruddsalarm og brannalarm mot bla. 110, 112, kontaktpersoner, pårørende og AMK.

Konvergens mellom sikkerhet, komfort og helse er satt i system og bundlet sammen med basis i 24/7 alarmsentral og intelligent teknologi hvor en viderevarsler pårørende, brannvesenet, politi, helsepersonell, AMK og andre valgte kontaktpunkter for optimal tjenesteleveranse.

Pårørende alarm, trusselalarm, personalarm, varsling ved kommunikasjonsbortfall (polling), utrykningstjeneste samt Alltid24-Live® bilde, audio og video-overføring er tjenester til segmentet.

PRIMÆR LØSNINGER TEKNIKK
 • Innbruddsalarm
 • Brannalarm
 • Vannalarm
 • Gassalarm
 • Bevegelse/ikke-bevegelse detektering
 • Komfyrvakt i konvergens med brannalarm
 • Varme og kuldesensor personsikkerhet
 • Kameraovervåking
 • Adgangskontroll
 • Personalarm trygghet
 • Personalarm posisjonering
 • Heis/løfterampe alarm
 • Trusselalarm
PRIMÆR LØSNINGER FYSISK SIKRING
 • Porter & gjerder
 • Kjøreporter
 • Lås & Beslag
PRIMÆR LØSNINGER SANITET SERVICE
 • Hjertestarter
 • Førstehjelps produkter for felles arial
 • Brannslukknings apparater
 • Førstehjelps produkter for beboere
 • Brannvern kurs og oppfølgning
 • Førstehjelp kurs og hjertestarterkurs