BEHOVSANALYSE

Som regel KL.2 og 3 definerte sikringsobjekter iht. FG. Sikring av disse objekter setter krav til sikring av både skall, personell og interiør. Krav til hensiktmessige og enkle drift og varslingsrutiner er påkrevet for å sikre kommunikasjon mot alarmsentral og politi ved en skarp situasjon.

OPERATIVE TJENESTER

Mottak, verifikasjon. loggførsel og varsling ved mottatt innbruddsalarm, trusselalarm, kommunikasjonsbortfall (polling), brannalarm, ransalarm og utrykningstjeneste. Koordinasjon og verifikasjon skjer ved bruk av Alltid24-Live® bilde, audio og video-overføring ved utløst alarm.

zu9tvj03uF-frA7j4eeG1wzRXlpkDE1c0OKWoX3Xnh-g

PRIMÆR PRODUKTER TEKNIKK

 • Innbruddsalarm
 • Seismisk deteksjon
 • Kameraovervåking
 • Temokamera
 • Tåkemaskin
 • Lydbarriere
 • Brannalarm
 • Trusselalarm
 • Ransalarm

PRIMÆR PRODUKTER FYSISK SIKRING

 • Fast & Rullegitter
 • Porter & dører
 • Lås & Beslag

PRIMÆR PRODUKTER SANITET SERVICE

 • Hjertestarter
 • Førstehjelps produkter
 • Førstehjelp og hjertestarter kurs