Alltid24 vektere arbeider for å forebygger uønskede hendelser, og skaper trygghet for kunder, ansatte og eiendom. Alltid24 vektere er servicepersonell, og  er tilstede for å svare på spørsmål, veilede og bistå kunder dersom noe skulle oppstå. Dette bidrar til at det blir en god opplevelse å være kunde og ansatt.

Tyveri fra butikker på et kjøpesenter er et stort problem. Uniformerte vektere forebygger tyverier. Skulle noe likevel skje, kommer våre vektere kjapt til stedet for å bistå og håndtere situasjonen på riktig måte. Det gir de ansatte økt trygghet i hverdagen.

Sikkerhet og service i ett og samme system

Alltid24 kan foreta kontroll av tekniske installasjoner, ha kontroll på eventuell videoovervåking og ellers gjennomføre enkle vaktmesteroppgaver. Dermed kan du være sikker på at systemene får den oppfølgingen som er nødvendig. Alltid24 vektere kan også rekvirere håndverkere når det er nødvendig

FØRSTEHJELP – SANITET

Våre vektere har gjennomført opplæring i livreddende førstehjelp og bruk av hjertestartere, og kan bistå dersom en kunde eller en ansatt skulle få et illebefinnende. Det gir trygghet til alle som ferdes i senteret.

BRANNVERN

Skulle det oppstå brann på kjøpesenteret, fungerer vekterne som brannvernledere. De sørger for at alle instrukser blir fulgt, og at senteret blir evakuert på en rask og korrekt måte.

OPERATIVE TJENESTER

Mottak, verifikasjon. loggførsel og koordinasjon ved mottatt innbruddsalarm og brannalarm,  utrykningstjeneste og direktevarsling til 110 og 112 ved verifisert incident er øvrige tjenester i segmentet.

kjopesenter profil

PRIMÆRE TEKNIKK

 • Innbruddsalarm
 • Kameraovervåking
 • Brannalarm
 • Adgangskontroll
 • Trusselalarm / personalarm
 • Heis/løfterampe alarm
 • Vannalarm

PRIMÆRE FYSISK SIKRING

 • Dører & Gitter
 • Lås & Beslag

PRIMÆRE SANITET SERVICE

 • Hjertestarter
 • Førstehjelps produkter
 • Kurs for ansatte

PRIMÆRE VEKTERTJENESTER

 • Mobilt vakthold
 • Stasjonært vakthold
 • Områdevakthold
 • Svinnkontroll