BEHOVSANALYSE

En stadion har i tillegg til sin misjon som vert for idrett og kulturarrangementer hvor besøkende, ansatte og brukere skal sikres flere elementer – herunder parkering, detaljistvirksomhet, kafe/restaurant m.fl.

Krav til hensiktmessige og enkle drift og varslingsrutiner er påkrevet for å sikre kommunikasjon mot ekstern driftssentral samt mot Alltid24-alarmsentral, brannvesenets 110 sentral, politi.

OPERATIVE TJENESTER

Mottak, verifikasjon. loggførsel og varsling ved mottatt brudd på perimeter, kommunikasjonsbortfall (polling), brannalarm, tyveri, trussel, ran og utrykningstjeneste. Koordinasjon og verifikasjon skjer ved bruk av Alltid24-Live® bilde, audio, termografering og video-overføring ved utløst alarm. Direktevarsling til 110 og 112 ved verifisert incident er øvrige tjenester i segmentet.

134829845521-264x300

PRIMÆRE PRODUKTER TEKNIKK

 • Innbruddsalarm
 • Kameraovervåking
 • Brannalarm
 • Adgangskontroll
 • Trusselalarm / personalarm
 • Heis/løfterampe alarm
 • Vannalarm

PRIMÆRE PRODUKTER FYSISK SIKRING

 • Barrikadegjerder
 • Innpasskontroll systemer
 • Porter & Gitter
 • Lås & Beslag

PRIMÆRE PRODUKTER SANITET SERVICE

 • Hjertetsrater
 • Førstehjelps porudkter
 • Kurs for ansatte
 • Kurs for frivillige
 • Arena sanitet service