BEHOVSANALYSE

Sikring av disse objekter setter krav til sikring hvor både innbrudd, brann, vann, gass og videoløsninger vil være mest aktuelle. Overvåking av fritidsbolig temperatur, styring av varme, energiforbruk, video og bilder innvendig og utvendig er løsninger som er aktuelle.
Det er konvergens mellom sikkerhet og komfort i dette segmentet og det er 24/7 alarmsentral, brannvesenets 110 sentral og kundens mulighet for egenstyring som danner grunnlaget for løsningene.

OPERATIVE TJENESTER

Mottak, verifikasjon. loggførsel og koordinasjon ved mottatt innbruddsalarm og brannalarm mot hhv 112, 110, kunden, kontaktpersoner og responsapparat.
Varsling ved temperaturavvik etc ift valgt nivå. kommunikasjonsbortfall (polling), utrykningstjeneste samt Alltid24-Live® bilde, audio og video-overføring er øvrige tjenester til segmentet.

13459023665-popup

PRIMÆRE PRODUKTER TEKNIKK

  • Innbruddsalarm
  • Kameraovervåking
  • Brannalarm
  • Varme og kuldesensor
  • Bevegelse detektering
  • Komfyrvakt i konvergens med brannalarm
  • Vannalarm

PRIMÆRE PRODUKTER FYSISK SIKRING

  • Lås & Beslag

PRIMÆRE PRODUKTER SANITET SERVICE

  • Førstehjelps produkter