Hotell og overnatting

Vi er klar over at hotell- og turistbransjen kontinuerlig jobber for å tilby gjestene den beste mulige totalopplevelsen. Derfor skal sikkerhetsarbeidet aldri gå på bekostning av kundens opplevelse. Alltid24 Sikkerhet ansatte har omfattende erfaring med å utføre sitt arbeid med diskresjon og en naturlig følelse av service. Vi starter arbeidet med en analyse som fokuserer på besøkendes opplevde trygghet. Dette er avgjørende for å styrke attraksjons kraften og påvirke kundens opplevelse positivt. Sammen utarbeider vi en helhetlig løsning med klare mål og aktiviteter for å skape bedre gjesteopplevelser og dermed forbedre forretnings resultatene.

Forslag til tjenester og løsninger knyttet til Hotell og overnatting

Adgangskontroll

Ordensvakthold

Resepsjonstjeneste

Svinnkontroll & revisjon

Bedriftsalarm

Kamera overvåkning

Brannvern og service

Personal kontroll

Trygghetsalarm

Brannalarm

Mobilt vakthold

Frys og kjøl alarm

Vi tilbyr full prosjektstyring av dine sikkerhetsløsninger

Alltid24 Sikkerhet:  er din pålitelige partner når det gjelder å tilby ekspert kunnskap til ditt til ulike branser og bygg, enten det gjelder liten eller store bedrifter, offentlige strukturer, eneboliger eller borettslag. Vi forstår viktigheten av å delta tidlig i planleggingsprosessen for å sikre at riktig løsninger blir valgt og kostnadene holdes lave og sluttresultatet optimalt.

Sammen finner vi de beste løsningene for å opprettholde en god sikkerhets standard.

Tjenestekvalitet er av stor betydning på et hotell, der du og personalet streber etter å tilby gjestene et behagelig og avslappende opphold. Ved å benytte deg av Securitas' produkter og tjenester, kan uønskede situasjoner forebygges, og samtidig bidra til å heve servicenivået. Med riktig teknologi og kunnskap vil dere alltid være forberedt på situasjoner og scenarioer før de inntreffer, slik at gjestenes opplevelse blir optimal.