Totalløsninger for kjededrift

Med vår unike kjededriftsmodell samler vi alle tjenester i et sømløst system, forenkler håndteringen av tekniske installasjoner og gir kjeden muligheten til å innhente rapporter og følge nøye med på tjenesteutførelse. Vårt avanserte, brukervennlige system skaper bedre oversikt, reduserer tidsforbruk og gir kostnadsbesparelser for våre kunder.

Hver lokasjon i ett enkelt overblikk.

I stedet for å administrere lokasjoner separat, lar Alltid24 deg organisere dem i et top-down hierarki av grupper. Global administrasjon av brukerkoder, tilgangstillatelser, ulike varsler og systeminnstillinger sparer raskt tid og øker konsistensen.

Globalisert brukeradministrasjon

Administrer brukerkoder og tilgangsrettigheter på tvers av grupper i stor skala for å spare tid og øke konsistensen på tvers av alle lokasjoner.

Sanntidskontroll av hver enkelt lokasjon

Enterprise Dashboard gir deg fullstendig kontroll over alarm status, dørlåser og tidsskjemaer, temperaturinnstillinger og mer for alle forretnings lokasjoner.

Multi lokasjons video og adgang styring

Se direkte og opptak av video fra kameraer på tvers av flere steder, uansett hvor du er. Eksporter hendelses opptak eksternt for deling og se enkelt helsestatus og lagrings metrikker for videosystemet.

Undersøkelser, rapportering og bevisstgjøring

Få opptil 1 års aktivitetshistorikk i sanntid på tvers av alle lokasjoner eller utvalgte grupper av lokasjoner. Planlegg rapporter som skal genereres automatisk og sendes til ledere, inkludert sammendrag av nøkkelinformasjon som åpne/stengetider, alarmrapporter eller tilgangshistorikk.

Forslag til tjenester og løsninger knyttet til kjededrift

Bedriftsalarm

Tåkesikring

Resepsjonstjenester

Kameraovervåkning

Brannvern og service

Mobilt vakthold

Adgangskontroll

Svinnkontroll

Stasjonært vakthold

Uansett størrelse på kjeden tilbyr vi de beste løsningene i hele Norge

Kontakt oss