Totalløsninger for kommune og stat

Med Alltid24 retter vi oppmerksomheten mot den opplevde tryggheten, med full forståelse for dens betydning i å skape et åpent og velfungerende samfunn.

Vi identifiserer behovet for både sikkerhet og trygghet, og jobber sammen for å utvikle varige løsninger med klare mål og tiltak gjennom grundig analyse og langsiktig planlegging.

Vi arbeider for å gjøre samhandling enklere, og tilby smartere løsninger.

I stedet for å administrere lokasjoner separat, lar Alltid24 deg organisere dem i et top-down hierarki av grupper. sammen arbeider vi med å skape smartere bygg og tjenester, slik at både ansatte og brukere får en bedre og tryggere opplevelse.

Sanntidskontroll av hver enkelt lokasjon

Enterprise Dashboard gir deg fullstendig kontroll over alarm status, dørlåser og tidsskjemaer, temperaturinnstillinger og mer for alle forretnings lokasjoner.

Multi styring av video og adgang systemer

Se direkte og opptak av video fra kameraer på tvers av flere steder, uansett hvor du er. Eksporter hendelses opptak eksternt for deling og se enkelt helsestatus og lagrings metrikker for videosystemet.

Lokal sperre og fjernstyring

Begrens ansatte fra å justere klimaanlegget eller skru opp varmen utenfor en temperaturramme du definerer. Bruk energidashboardet for å se nåværende temperaturer og styre innstillings punkter for flere steder.

Undersøkelser, rapportering og bevisstgjøring

Få opptil 1 års aktivitetshistorikk i sanntid på tvers av alle lokasjoner eller utvalgte grupper av lokasjoner. Planlegg rapporter som skal genereres automatisk og sendes til ledere, inkludert sammendrag av nøkkelinformasjon som åpne/stengetider, alarmrapporter eller tilgangshistorikk.

Forslag til tjenester og løsninger knyttet til kjededrift

Bedriftsalarm

Tåkesikring

Heisalarm

Resepsjonstjenester

Kameraovervåkning

Lås og beslag

Mobilt vakthold

Stasjonært vakthold

Adgangskontroll

Brannalarm

Svinnkontroll

Brannvern og service

Sammen finner vi de beste fremtidsrettede løsninger innen smart sikkerhet.

Kontakt oss