Servering og restaurant

Sikkerheten på en restaurant er avgjørende både for de ansatte og gjestene. Alltid24 Sikkerhet tilbyr bistand for å håndtere potensielle risikoer og gir opplæring til personalet.

I restaurantbransjen, er det alltid høyt tempo, og man står overfor mange sikkerhetsutfordringer. Det kan være utfordrende å sette opp effektive sikkerhetsrutiner, og kostnadene ved en ulykke eller kjøl og fryse havarier kan være betydelige. Alltid24 Sikkerhet er dedikert til å hjelpe deg med å identifisere passende sikkerhetsløsninger og tilby tilpasset løsninger slik at du får en helhetlig løsning med mindre leverandører. . Dette gir deg muligheten til å rette oppmerksomheten mot drift av restauranten, vel vitende om at sikkerhetsaspektene er ivaretatt.

Forslag til tjenester og løsninger knyttet til restaurant

Kamera overvåkning

Ordensvakthold

Tåkesikring

Svinnkontroll & revisjon

Adgangskontroll

Bedriftsalarm

Brannvern og service

Personal kontroll

Ran & trygghetsalarm

Brannalarm

Mobilt vakthold

Frys og kjøl alarm

Vi tilbyr full prosjektstyring av dine sikkerhetsløsninger

Alltid24 Sikkerhet:  er din pålitelige partner når det gjelder å tilby ekspert kunnskap til ditt til ulike branser og bygg, enten det gjelder liten eller store bedrifter, offentlige strukturer, eneboliger eller borettslag. Vi forstår viktigheten av å delta tidlig i planleggingsprosessen for å sikre at riktig løsninger blir valgt og kostnadene holdes lave og sluttresultatet optimalt.

Sammen finner vi de beste løsningene for å opprettholde en god sikkerhets standard.

Kontakt oss