Last opp din søknad

    Last opp din CV

    Opplysninger som oppgis i dette skjemaet blir kun lagret i vår database for bruk i Jobb rekruttering for Alltid24 Alarm & Sikkerhet AS Vi garanterer at personopplysninger ikke vil bli brukt i andre sammenhenger eller av andre virksomheter.

    Opplysningene vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor søkeren. Vi gjør oppmerksom på at søknadsskjemaene inneholder et fritekstfelt hvor søkeren selv står ansvarlig for å ikke skrive inn personsensitive opplysninger.

    Spørsmål vedrørende sikkerheten rundt våre prosesser eller behandling av lagrede data kan vi kontaktes på tlf. 815 56 151