SPONSOR

Alltid24 er opptatt av sitt nærmiljø. Derfor støtter og engasjerer oss i lokale idrettslag og foreninger på ulike måter. Sentralt har Alltid24 valgt å engasjere i flere spennende prosjekter.

Stjernen Hockey

Alltid24 er stolt Sølvsponsor til Stjernen Hockey. I over 50 år har Stjernen hockey spredt hockeyglede i Fredrikstad. En klubb stiftet for aktive ungdom med klare ambisjoner om å nå langt. Lite viste vel de som startet med hockeyaktiviteter i Stjernen for godt over 50 år siden at dette skulle utvikle seg til å bli en av de drivende klubbene i norsk hockey.

stjernenlogonsp_116

Eidsvold Turn & Fotball

Alltid24 er stolt sponsor til ETF Eidsvold Turnforening regner 29. april 1910 som sin stiftelsesdato. Foreningens første navn var Eidsvold Idrætslag, men allerede etter to år ble navnet endret. I et medlemsmøte 17. september 1910 ble det enstemmig vedtatt å melde laget inn i Norges Fotballforbund.

Norsk Narkotikapolitiforening

Alltid24 er stolt støttemedlem for Motgift. Norsk Narkotikapolitiforening. Motgift Bladet er av meget høy kvalitet. Det inneholder både fagstoff, diskusjonstemaer, samt kommentarer om dagsaktuelle problemstillinger knyttet til narkotikabekjempelse.

etf_stor_logo
om motgift 1