Service og kontorstøtte

Med våre servicetjenester håndterer vi både resepsjon, sentralbord, møterom, rekvisita og post håndtering for bedrifter. Våre tjenester gjør hverdagen lettere for dine ansatte og leietagere.

Med kun ett kontaktpunkt

I de fleste tilfeller kan det være en fordel å ha en fast service koordinator. Vi følger opp servicenivåavtaler, og kontrollerer at tjenestene oppfyller avtalte krav om tidsfrister, kvalitet og kostnader. Vi kan også ta hånd om den daglige ressursfordelingen. Vi tar ansvar for å skape attraktive, velfungerende og effektive kontorarbeidsplasser. Vi tar hånd om kontorstøtte, slik at du kan bruke tiden din på din kjernevirksomhet.

Skap en lettere hverdag for dine leietagere

Samens med gårdeiere og eiendoms forvaltere lager vi løsninger og skreddersyr kontorløsninger for deres leietakere. Det gir en betydelig merverdi og gir synergieffekter til alle. Vi tilpasser oss dine leietagere.

Servicesentre

Vårt servicesenter yter tjenester enten om det er on-site- eller sentralt styrt. Servicesenteret er for å yte service til personalet så som å fornye ID-kort (bestilling, bilde og utstedelse), administrering av nøkler, parkeringstillatelser, lån av telefoner eller påmelding til møterom mm.

Stor leveranse spekter

Vi bistår din bedrift inne leveranse av alt av forbruksmateriell og Hardware leveranser, slik at du er 100% operativ. Alt settes i et system, hvor vi overvåker inngåtte avtaler om det er serviceavtaler, leasing, mengde beregning ect. slik at du kan fokusere på din kjerne drift

Resepsjonen

Gjestenes første møte med bedriften din er viktig.. Vi bemanner resepsjonen med personer som er utpreget serviceinnstilte, vennlige og varme, for å være sikker på at de leverer tjenester som samsvarer med kundens ønsker og verdier. Vi leverer tjenesten som en servicetjeneste men også kombinert med sikkerhets vekter.
  • Vertskap for besøkende
  • Mottak av brev, pakker og andre leveranser
  • Reservasjon, påmelding og bestilling av bl.a. billetter og persontransport
  • Informasjon om kontaktpersoner

Kontakt oss for en gratis befaring

Vi tar kontakt med deg snarest mulig for å sette opp en avtale