Teknisk Driftforvaltning

Teknisk drift er et tjenesteområder som vi satser stort på. Med flinke medarbeidere som har bred erfaring innen teknisk bygg drift, innovative løsninger og høyt servicenivå. Vår leveranse gir kundene våre support, støtte og utviklings forslag, i tillegg til spesialist-hjelp fra et nettverk av underleverandører på driftstekniske systemer.

Resultatorientert forvaltning

Alltid24 bidrar til økonomisk kontroll og forutsigbarhet. En viktig oppgave kan være kontroll av felleskostnader og gård eierkostnader. For å skape effektiv drift og forvaltning, forutsettes det at all informasjon om eiendommen er samlet i digital form på ett sted. Vi vil kunne påse at eiendommens FDV-dokumentasjon er à jour,

Driftsrutiner og instrukser

Alltid24 benytte eksisterende FDVU system dersom kunde ikke har et eget system. Vi benytter anarkjente FAMAC løsning til oppfølging av drifts instrukser, håndtering av avvik og rapportering innen eiendomsdrift, vedlikehold, og oppfølgning

Vedlikeholdplaner

Sammen utarbeides det en vedlikeholdsplan. Vi vil utarbeide en slik som blir et grunnlag for en fremtidsrettet drift vedlikeholds plan. For god vedlikeholdsplanlegging, er det avgjørende at det eksisterer et teknisk komponent register. Vi vil kunne gjennomføre en kartlegging og merking av komponenter ved behov.

Service, avtaler og kontroller

Vi mener at en forutsetning for at eiendommen skal fungere som godt og som planlagt, er at bygget driftes og vedlikeholdes løpende. Vi vil derfor kartlegge behov, etablere serviceavtaler og kontroller. Dette bidrar til å redusere ad-hoc kostnader og forutsigbar økonomistyring.

Tjenester som gir merverdi

Alltid24 tilbyr «total» drift løsninger. Vi tar ansvar for det totale vedlikeholdsbehovet, som forandrer seg med sesongene, både inne og ute. Vi gjør ettersyn av tak, fasade, inne områder og uteområder, og tar grep som sikrer kundens eiendom og verdier. Dette gjøres med etter fastsatte planverk, og tjeneste segment.
  • drift og vedlikehold av bygninger
  • Ettersyn av utvendig bygg
  • Ettersyn av fellesareal
  • Avfallshåndtering
  • Ettersyn av tekniske anlegg
  • HMS & brannvern
  • Oppfølging av serviceavtaler
  • Melde avvik og følge opp

Kontakt oss for en gratis befaring

Vi tar kontakt med deg snarest mulig for å sette opp en avtale