Vaktmestertjenester

Vi leverer profesjonelle vaktmestertjenester til borettslag, sameier, næringseiendommer og offentlige bygg. Som deres vaktmester tar vi ansvar for at eiendommen til enhver tid tar seg godt ut for beboere og besøkende. Vi sørger for effektiv drift og vedlikehold av tekniske anlegg, og sørger for at bygninger og installasjoner er i forskriftsmessig stand.

Skreddersydd vaktmestertjeneste

Vi skreddersyr vårt tjenestetilbud kundens behovene. Vi sørger for at dere aldri behøver å betale mer enn nødvendig. Vi arbeider ut ifra prosjekt og tilsynsplan som vi utformer sammen med dere, slik at dere kan være trygge på at dere til enhver tid har den leveransen som er avtalt og at eiendommen har velholdte, fellesområder, utearealer og tekniske anlegg.
Personlig service

Vi har fast vaktmester som raskt gjør seg kjent med deres eiendom med tilhørende installasjoner og anlegg, og som vet hvordan man skal løse alle slags situasjoner.

Frekvensplan

Frekvensplanen beskriver faste oppgaver, samt hvilke oppgaver som er sesongavhengige, eller utføres etter behov. Dette kan være eksempelvis løvfall om høsten, strøing og snørydding om vinteren.

Kun én leverandør

Som totalleverandør av utvendige og innvendige drifts- og vaktmestertjenester er vi i stand til å bistå med alle slags oppgaver dere måtte ha behov for.

Full kontroll på rapporter

Vi rapporterer fortløpende inn avvik og nødvendige utbedringer som ikke kan tas umiddelbart.

Vi leverer flere tjenester

Vi utfører alt av vaktmestertjenester på næringsbygg og borettslag. Vi sørger for at dine verdier blir vedlikeholdt.

Våre effektive medarbeidere utfører oppdraget etter dine krav og vi er opptatt av å holde en høy standard på våre leveranser, for å kunne oppnå et tilfredsstillende resultat.

Vi benytter oss av et kvalitetssystem tilpasset vår bedrift. FAMAC er en programvare spesielt tilpasset eiendomsdrift og vedlikehold.

Eksempel på tjenester vi kan utføre for deg

  • Enkle malingsarbeid
  • Enkle Snekkerarbeid
  • Bytte av lyskilder
  • Vedlikehold av uteområde
  • Montering av møbler og innredning
  • Søppelhåndtering

Kontakt oss for en gratis befaring

Vi tar kontakt med deg snarest mulig for å sette opp en avtale