Privat

5 gode grunner til å anskaffe boligalarm

De aller fleste innbrudd forgår på dagtid, dvs i arbeidstiden hvor boligen din står tom. Dersom du går til anskaffelse av boligalarm vil det kunne skremme innbruddstyver, og sikre boligen, verdier og begrense skadeomfanget.

1. Få boliger med installert alarm tilknyttet alarmselskap blir utsatt for innbrudd Det viser seg at svært få boliger med alarm utsettes for innbrudd. Innbruddstyvene styrer helst unna boliger med alarm da det innebærer en større risiko for å bli oppdaget. De vil heller velge husstander som ikke har alarm. Boligalarm er en enkel investering som trygger familien, verdier og boligen.

 

2. Boligalarm gir økt trygghetsfølelse og holder uønskede gjester på avstand. Boligalarm sikrer boligen, verdier og holder uønskede gjester på avstand. Boliger i tettbygde strøk og byer er mer utsatt for innbrudd enn andre, men går du til anskaffelse av boligalarm bidrar dette til å sikre din bolig å gi økt trygghetsfølelse,

 

3. Lavere forsikringspremie hos de fleste forsikringsselskap Stadig flere velger å skaffe seg FG-godkjent innbruddsalarm. De fleste forsikringsselskap gir rabatt på boligforsikringen om du sikrer boligen og installerer alarm. Det som gir mest rabatt er en alarm tilknyttet en FG godkjent alarmsentral med utrykning – slik vi tilbyr hos oss i Alltid24 Sikkerhet. Boliger med alarm har betydelig lavere risiko for innbrudd, så alarm er absolutt å anbefale.

 

4. Rask uttrykning ved innbrudd og brann (skadebegrensning) Ved utløst alarm går alarmsignalene direkte til vår alarmsentral som umiddelbart varsler våre lokale vektere evt brannvesenet ved verifisert brann. Rask respons, og evt tidlig brannslokking, er avgjørende for at skadebegrensningen kan iverksettes så tidlig som mulig.

 

5. Sikrer familien, boligen og verdier Boligen din representerer store verdier, og det er viktig å sikre familien og eiendelene i hjemmet. Med døgnovervåket boligalarm fra Alltid24 Sikkerhet beskytter du familien og huset mot brann og tyveri. Innbruddsalarm, kameraovervåkning og elektronisk dørlås til inngangsdøren kan styres fra egen app fra din smarttelefon og sikrer umiddelbar varsling. På denne måten har du full kontroll på alarm og bolig, uansett hvor du er.

Legg igjen en kommentar