Mange boliger har allerede et fullt installert og operativt alarmsystem. Alltid24 kan tilby overføring av alarmsignaler til Alltid24 24/7 alarmstasjon. For mange boliger er det vesentlig med sikkerhet i alle ledd, og da er alarmoverføring til Alltid24 med vekterutrykning et godt og sikkert alternativ.

For å øke den forebyggande effekten som en innbruddsalarm gir, er det også viktig  tydelig merking på dører og vinduer, og et aktivt abonnement til alarmstasjon – for mange kan det være prisgunstig å bytte til Alltid24

Med din alarm tilkoblet til Alltid24, kan du være sikker på at boligen din står under kontinuerlig overvåkning. Skulle alarmen gå, reagerer våre alarmoperatører umiddelbart. vektere står klare til å rykke ut om det trengs

Vi tar i mot alarm fra alle typer alarmanlegg uansett fabrikat og installatør. Ved alarm utfører vi den aksjonering du på forhånd har bestemt og som inngår i aksjonsplanen til alarmoperatør og utrykningsvekter.