Sinsen Kolonial AS valgte Alltid24 Alarm & Sikkerhet AS som samarbeidspartner og leverandør av tekniske sikkerhetsløsninger og alarm tjenester for deres eiendomsmasse og butikker i de neste 5 årene

Etter en hard konkurranse med de store aktørene i markedet vant Alltid24 kampen om de tekniske tjenestene.Totalpris er alltid en viktig faktor i slike store prosjekter, men mange andre faktorer ble avgjørende. Kompetanse og erfaring, nye sikkerhetstjenester som skal bidra til reduserte kostnader og ikke minst service og oppfølgningen var svært viktige elementer for valg av samarbeidspartner innen tekniske sikkerhetsløsninger og alarm tjenester.

Avtalens varighet er 5 år og omfatter næringseiendom,  butikker, totalt 32. Alltid24 leverer allerede i dag sikkerhetsløsninger til Sinsen Kolonial. Et av insentivene med avtalen er mer standardisering, mer effektiv drift og bedre utnyttelse av teknologiske sikkerhetsløsninger for å oppnå lavere driftskostnader.

Rollen som samarbeidspartner griper inn i Sinsen Kolonial forretningsprosser der vi får anledning til å være med å utvikle verdien av våre tjenester sammen med kunden hvor mer sikkerhet for hver krone er en klar målsetning.