Kvalitet, Service og trygghet

Alltid24 er ikke som alle andre

Omfattende drift tjenester og sikkerhetsløsninger er kjernen i vår virksomhet – fra prosjektering og helt frem til levering.

Alltid24 ble etablert i 2012 av lokalt initiativ i Østfold. Alltid24 er ikke stort og komplisert. Det ønsker vi heller ikke å være. Vårt hovedkontor er lokalisert i Fredrikstad, med lokal kontor i Oslo og Dombås. Alltid24 ble etablert som et rent sikkerhetsselskap, men i 2020 dannet Alltid24 sin egen eiendomsservice avdeling.

Vår visjon er at vi skal arbeide effektivt og skape et personlig forhold til våre kunder. Vi gir våre kunder full oppmerksomhet og personlig service, slik at vi sammen kan utarbeide effektive løsninger.

Siden oppstarten i 2012 har vår resultatorienterte måte å jobbe på gjentatte ganger fått oppmerksomhet både hos våre kunder og ansatte

Vårt kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøarbeid

Alltid24 jobber etter strenge og kombinert styringssystem som inkluderer alle faktorer innen miljø. Vårt styringssystem er er vår guide til et tryggere og bedre miljø og samfunn

Alltid24 jobber aktivt med å utvikle vår organisasjon i tråd med miljømål nedfelt i vår miljøpolicy. Dette innebærer blant annet å utvikle klare retningslinjer innenfor miljø overfor våre ansatte, kunder, partnere og underleverandører.

Vår organisasjon

Hos Alltid24 er det viktig med en flat organisasjon, alle ansatte har innflytelse, personlig ansvar og engasjement i arbeidet sitt. For at en bedrift skal ha det bra og utvikle seg, mener vi at det kreves et felles verdigrunnlag og visjon. Både når det gjelder vårt syn på fremtiden og i arbeidet vi gjør. I dag opererer vi i Østfold, Oslo, Gudbrandsdalen. I resten av Norge tilbyr vi sikkerhetstiltak dels i egen regi og dels i nært samarbeid med utvalgte partnere.

Våre medarbeidere

Hos Alltid24 er vi en flerkulturell sammensetning av ansatte der mange nasjonaliteter, kulturer og språk møtes. En forutsetning for at vi sammen skal kunne bidra til et tryggere samfunn. Vår medarbeider miks er også en styrke i det daglige møtet med mennesker.