Kvalitet, Service og trygghet

Alltid24 er ikke som alle andre

Alltid24 Sikkerhet AS er en bedrift med dype røtter i Østfold, hvor vi ble etablert i 2012 gjennom lokalt initiativ. Alltid24 er ikke stor og komplisert, og det ønsker vi heller ikke å være. Vår virksomhet er tuftet på omfattende driftstjenester og sikkerhetsløsninger, fra prosjektering helt frem til levering.

Alltid24 Sikkerhet AS har hovedkontor lokalisert i Fredrikstad, med lokale kontorer i Oslo og Dombås.  Den lokale forankringen er viktig for oss, og vi er en integrert del av samfunnet hvor vi opererer.

Vår visjon er å arbeide effektivt og skape et personlig forhold til våre kunder. Hos Alltid24 gir vi våre kunder full oppmerksomhet og personlig service, slik at vi sammen kan utarbeide effektive løsninger. Vi tror på å bygge sterke relasjoner som varer.

Siden oppstarten i 2012 har vår resultatorienterte måte å jobbe på fått gjentatt oppmerksomhet, både fra våre kunder og ansatte. Vi er dedikert til å levere kvalitetsløsninger som oppfyller og overgår forventningene.

Vårt kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøarbeid

Alltid24 Sikkerhet AS er forpliktet til å operere etter strenge standarder når det gjelder kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøarbeid. Vi har et integrert styringssystem som omfatter alle relevante faktorer innen miljø, og dette systemet er vår guide for å skape et tryggere og bedre miljø og samfunn.

Miljømål og Policy:

Vi jobber aktivt med å utvikle organisasjonen vår i tråd med miljømålene som er nedfelt i vår miljøpolicy. Dette inkluderer utviklingen av klare retningslinjer for miljøarbeid som vi kommuniserer klart til våre ansatte, kunder, partnere og underleverandører. Vår miljøpolicy danner grunnlaget for vårt engasjement i å redusere vår påvirkning på miljøet og kontinuerlig forbedre våre miljømessige praksiser.

Styringssystemet:

Vårt styringssystem er nøye utformet for å sikre at våre aktiviteter og tjenester utføres i samsvar med de høyeste standarder for kvalitet, miljøvern og arbeidsmiljø. Det fungerer som et rammeverk som veileder oss gjennom vårt daglige arbeid, og det er et kontinuerlig verktøy for forbedring.

Vår organisasjon

Hos Alltid24 er det viktig med en flat organisasjon, alle ansatte har innflytelse, personlig ansvar og engasjement i arbeidet sitt. For at en bedrift skal ha det bra og utvikle seg, mener vi at det kreves et felles verdigrunnlag og visjon. Både når det gjelder vårt syn på fremtiden og i arbeidet vi gjør. I dag opererer vi i Østfold, Oslo, Gudbrandsdalen. I resten av Norge tilbyr vi sikkerhetstiltak dels i egen regi og dels i nært samarbeid med utvalgte partnere.

Våre medarbeidere

Hos Alltid24 er vi en flerkulturell sammensetning av ansatte der mange nasjonaliteter, kulturer og språk møtes. En forutsetning for at vi sammen skal kunne bidra til et tryggere samfunn.

For oss er et felles verdigrunnlag og visjon avgjørende. Det gir retning til vårt arbeid, samler oss som en enhet, og danner grunnlaget for vårt syn på fremtiden. Vi er ikke bare en sikkerhetsbedrift; vi er et fellesskap av enkeltpersoner som deler en forpliktelse til å skape trygghet og kvalitet i alt vi gjør.