Alltid24 og Sameiet Skullerudlia inngikk en overvåkningsavtale ved Sameiets garasjeanlegg, Sameiets formål for bruken av kameraovervåkningen er og overvåke parkeringsanlegg og for å sikre mot tyveri og hærverk. Overvåkning er skiltet og registreres i henhold til Datatilsynets regelverk.

Formål

  • Formålet er å forebygge og oppklare straffbare forhold, særlig tyveri, innbrudd og skadeverk.
  • Opptakene kan ikke brukes til å overvåke forsøpling, generell trafikk, brudd på husordensregler og lignende.
  • Overvåkningen må skje i henhold til de enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer.
  • Styret skal melde fra til Datatilsynet og forpliktes til enhver tid til å benytte den minst krenkende form for overvåkning.
  • Det er kun styret som har tilgang til opptakene. Utlevering av opptak skjer kun etter Personopplysningslovens regler.

 

Les om sameiet på www.skullerudlia.no