Sikre din tilsetning med arrangement sikkerhet

Alltid24 har erfaring fra å sikre arrangementer i alle størrelser. Vi er klar over og bevisst om den tilliten vi er gitt i å representere arrangement. Vårt sikkerhetspersonell deltar aktivt i alle faser av et arrangement. fra planlegning og søknader i forkant, samt gjennomføring og etterarbeid.

Vi legge stor vekt på at alle våre vektere har all nødvendig kvalifikasjoner og ha den riktige serviceinnstillingen som kreves for å løse oppdraget på best mulig måte. For å oppnå dette satser Alltid24 stort innen opplæringsplaner, kurser, samt interne kvalitetssystemer, som sikrer kompetanse, og god kvalitet ut til våre kunder.

Kompetanse og planlegning

  • Crowd managment
  • Akkrediteringssystem / Adgangskontroll
  • Kameraovervåkning / kommandosentral
  • Streif / områdekontroll
  • Scene / Scenegrav vakthold
  • Camp Security
  • Planlegning, søkeprosess og etterarbeid

Vi tilbyr full kontroll på Rapporter og Vaktjournal

Systemet støtter hele arbeidsflyten fra utførende personell til administrasjon, driftsledelse og til kunden. Oppgaver er automatisert (når/ hva/hvordan, oppgaver skal utføres).

Melding ved avvik gjøres etter instruks. Alle rapporter og avvik lagres elektronisk på kundens dedikerte kunde-web portal, samt etter instruks sendes PDF rapporten til definerte mottakere.

Med denne redegjørelsen, vet Alltid24 at vi kan bevise et godt kvalitet system, samt god dokumentasjon for våre kunder. Alltid24 er opptatt av å kunne dokumentere og verifisere alle hendelser uansett grad.

Vi tilbyr arrangement vakthold uansett omfang og størrelse

Kontakt oss