Automatisk Brannalarm

Et brannalarmsystem skal beskytte liv og verdier når en brann oppstår. Da er det viktig med tidlig varsling, samt sikre at uønskede alarmer ikke oppstår i systemet. Med våre ulike systemer kan vi skreddersy en optimal løsning for objektet som skal sikres.

Røyk & Ild kan ta alt. Hvis den får tak i det. Derfor bør alltid røyk- og brannvarsling være en integrert del av bedriftens alarmsystem. Vi tilbyr brannalarm løsninger for både små, og mellomstore kunder, samt større objekter med krav om brannsikring og landbruk.

  • Handel
  • Helse
  • Eiendom
  • Hotell & overnatting
  • Sameie & borettslag
  • Næring & industri

Landbruk brannalarm

I forskriftene for velferd og hold av produksjons med dyr stilles det krav til brannsikring, brannvarsling, brannslokningsutstyr og rømningsveier.

I bygninger som huser dyr over et visst antall skal det være installert brannalarmanlegg. Dersom det er minst 30 storfe eller minst 10 hester krever myndighetene at eier skal ha etablert et automatisk brannalarmanlegg.

De fleste forsikringsselskaper vil også stille krav til eier når det gjelder brannsikring.

Gartneri brannalarm

Som kjent er gartnerier ofte svært brannfarlige på grunn av utstrakt bruk av kunststoffer, glass og brennbare oppbevaringskasser, isolasjon og blomsterjord. Det finnes også store elektriske installasjoner i form av automatisering og belysning – som også skaper nødvendig varme.

Automatiske transportsystemer og ventilasjon sprer branngasser og brennende materiale rundt i tilstøtende bygg. Tidlig varsling ved branntilløp er derfor essensielt.

Byggeplass brannalarm

Under byggeperioden er mange fag samlet på et sted med varmearbeid, bruk av verktøy, lamper og bygningsmaskiner. Støvete miljø og stadige endringer i bygningsmassen gir utfordringer for tradisjonelle brannalarmanelgg.

Derfor har vi både trådløse og kablede løsninger som er spesielt egnet for sikring under byggeprioden. Vi anbefaler at det skal brukes godkjent brannalarmanlegg, for å være trygg på produktenes kvalitet.

Vi tilbyr trådløse flyttbare EN54-godkjente brannalarmanlegg som er fleksibelt og spesielt laget for branndeteksjon under byggeperiode. Med fokus på bærekraftighet, kan systemet gjenbrukes og flyttes fra prosjekt til prosjekt.

Alltid24 leverer profesjonell brannvarsling i samarbeid med