Landbruk brannalarm

I forskriftene for velferd og hold av produksjons med dyr stilles det krav til brannsikring, brannvarsling, brannslokningsutstyr og rømningsveier.

I bygninger som huser dyr over et visst antall skal det være installert brannalarmanlegg. Dersom det er minst 30 storfe eller minst 10 hester krever myndighetene at eier skal ha etablert et automatisk brannalarmanlegg.

De fleste forsikringsselskaper vil også stille krav til eier når det gjelder brannsikring.

Alltid24 leverer profesjonell brannvarsling i samarbeid med