kontroll og vern av manuelt slokkeutstyr

Manuelt slokkeutstyr er enten brannslanger eller apparater som gjerne består pulver, skum, vann eller Co2. Disse er nok gjerne plassert strategisk rundt i bygg for å kunne slokke branner i en tidlig fase.

I alle byggverk der brann kan oppstå, skal det være manuelt brannslokkeutstyr for effektiv slokkeinnsats i startfasen av en brann. Dette kan for eksempel være i fellesarealene på i et næringsbygg eller hjemme i din bolig.

Manuelt slokkeutstyr skal kontrolleres årlig av sertifisert personell. I bolig skal brannslokningsapparater kontrolleres hvert femte år.

Alltid24 innehar de nødvendige sertifiseringene og kvalifikasjonene for å utføre kontroll  både Co2-, pulver- og pulverapparater. Vi kan i tillegg utføre kontroll og service på brannslanger.

Kontroll, service og vedlikehold av brannslokningsapparater utføres iht. NS 3910. For brannslanger følges NS EN 671-3 som normativt regelverk.

Vi tilbyr full kontroll på intern rapporter

Alltid24 tilbyr våre tjenester med godt dokumenthåndteringssystem hvor hvert enkelt dokument kan knyttes direkte opp mot de bygg eller anlegg dokumentasjonen gjelder for. Du kan også gi dine leverandører, leietagere eller personell, begrenset tilgang til å laste opp dokumentasjon for arbeid som utføres.

Trenger du revisjon av f.eks. HMS-dokumentasjon. Dette kan du enkelt gjøre med revisjonssystemet  Revider enkeltdokument eller hele mappestrukturer med få museklikk.

Systemet støtter hele arbeidsflyten fra utførende personell til administrasjon, driftsledelse og til kunden. Oppgaver er automatisert (når/ hva/hvordan, oppgaver skal utføres).

Med denne redegjørelsen, vet Alltid24 at vi kan bevise et godt kvalitet system, samt god dokumentasjon for våre kunder. Alltid24 er opptatt av å kunne dokumentere og verifisere alle hendelser uansett grad.

Vi tilbyr brannverns kontroll uansett omfang og størrelse

Kontakt oss