Øk din sikkerhet og reduser uønskede hendelser med kameraovervåkning.

Med overvåknings systemer fra Alltid24, får du den nyeste teknologi med avanserte funksjoner gir en kostnadsbesparende overvåkning i sanntid, som bidrar til at du er et steg foran faktorene som kan true din virksomhet.

Kameraovervåking har en stor effekt som preventivt sikring og bidrar til å redusere sannsynligheten for kriminelle og uønskede handlinger som tyveri, underslag, hærverk, ran og overfall.

Overvåkings systemene kan også integreres som en del av et bedriftens totale sikkerhetssystem som alarmer, adgangskontroll, vakt og alarmstasjon. Med dette kan Alltid24 raskere reagere og verifisere uønskede hendelser.

Alltid24 digital bildeoverføring bidrar til å redusere faren for tyverier og det skaper en trygg hverdag for medarbeiderne. Dessuten gir det bedriften en ekstra årvåken medarbeider som er tilstedet 24 timer i døgnet, 365 dager i året! Kameraovervåkning er derfor blitt et viktig hjelpemiddel for å forebygge og gjøre arbeidsdagen tryggere

Alltid24 har en stor kompetanse og lang produktportefølje som gir oss muligheten til å skreddersy en optimal løsning til alle type kundeforhold.

Løsninger til alle behov .

  • IP, analoge og hybride video overvåkingssystemer
  • Fjern videoovervåking
  • Lokale, nettverks- og skybaserte lagringsalternativer
  • Videoverifisering og perimeterovervåking
  • Avanserte videoanalysefunksjoner og rapportering
  • Integrasjon med flere sikkerhetssystemer med mer
  • To veis tale og følge system

Vi tilbyr kamera system til din bedrift uansett omfang og størrelse

Kontakt oss