Mobilt vakthold

Mobilt vakthold er en ambulerende vakttjeneste der vekteren sin oppgave er å foreta inspeksjoner av bygget eller områder hos våre oppdragsgivere.

Inspeksjonene utfører vanligvis til varierende tider, men vekteren kan også komme til avtalte tidspunkt for å foreta låsing/opplåsing. Vekteren skal gjennom sin observasjon forebygge og avdekke uønskede hendelser, samt føre kontroll med tilstedeværende personell..

Mobilt vakthold kan innebærer

  • Tilsyn av dører, vinduer, belysning og øvrig bygningsmasse
  • Tilstandskontroll av ansatte, besøkende og biler
  • Kontroll av temperaturer i datasenter, lokaler eller temperatursoner
  • Kontroll av el-apparater Av-påslag av ulike systemer
  • Lås/opp-låsing av lokaler, porter og bommer
  • Besøk, oppfølgning av alenearbeid
  • Alarmutrykninger

Vi tilbyr full kontroll på Rapporter

Ved hjelp av vårt topp moderne rapporteringssystem vil vi sende avvik med hendelsesrapport og bilder (ved behov) umiddelbart når vekter har avsluttet oppdraget til de som måtte ha behov for denne type informasjon i bedriften. Rapporten blir levert via e-post, og garantert til rett tid.

Er det behov for å ha vekter på stedet over tid så kan vi tilby stasjonært vakthold hvor vi kan utføre kontroll av et område eller bygning.

Vi tilbyr vakthold uansett omfang og størrelse

Kontakt oss