Du vet aldri hvilke situasjoner som kan møte deg når alarmen går. Derfor er det avgjørende å ha erfarne personer som kan håndtere situasjonen.

Rask respons Våre utrykningsenheter rykker ut ved alarmer som involverer ran, innbrudd, brann, trusler, tilkoblingskontroll og tekniske feil. Når du inngår en avtale med Alltid24 Sikkerhet, blir du tilknyttet vår alarmstasjon. Etter at alarmen har blitt utløst, gjennomgår vi alltid bygningen eller området grundig for å avdekke innbrudd, brann eller andre skader.

Velutviklede rutiner for trygghet Alltid24 Sikkerhet samarbeider tett med brannvesen, ambulanse, politi, låsesmeder og glassmestere ved behov. Vi har grundige rutiner for utrykning, og våre vektere besitter den nødvendige kunnskapen og erfaringen for å raskt og nøyaktig vurdere sikkerhetstiltak under en utrykning.

Utrykning og beredskap kan innebærer

  • Vi rykker ut på alle typer alarmer tilknyttet Alltid24
  • Vi rykker ut for andre sikkerhetsselskaper og alarmstasjoner
  • Med elektronisk vakt journal system, gir vi klare og riktige rapporter
  • Våre vektere kan bli tilkalt til ulike serviceoppdrag

Vi tilbyr full kontroll på Rapporter

Ved hjelp av vårt topp moderne rapporteringssystem vil vi sende avvik med hendelsesrapport og bilder (ved behov) umiddelbart når vekter har avsluttet oppdraget til de som måtte ha behov for denne type informasjon i bedriften. Rapporten blir levert via e-post, og garantert til rett tid.

Er det behov for å ha vekter på stedet over tid så kan vi tilby stasjonært vakthold hvor vi kan utføre kontroll av et område eller bygning.

Vi tilbyr vakthold uansett omfang og størrelse

Kontakt oss