Skap trivsel og sikkerhet med ordensvakter

Våre ordensvakter har høy fokus på servicen, konflikthåndtering og kommunikasjon med gjester og ansatte. Vi mener vertskap og service er vel så viktig som øvrig sikkerhetsarbeid.

Vi møter gjester med et respekt og smil, kunden skal være trygg på at våre ordensvakter sørger for ro og orden, Våre ordensvakter gir en synlige tryggheten for alle besøkende gjester og medarbeidere hos våre oppdragsgivere.

Vi tilbyr også ulike rådgivnings tjenester innen sikkerhet for våre oppdragsgivere som: brannvern, tekniske sikkerhets løsninger, rømning og evakueringsplaner med mer som anses som sikkerhets relevant for din drift.

Sikkerhetsløsninger som fungerer

  • Risikoanalyse
  • Id kontroll
  • Utarbeidelse av vaktinstruks
  • Konflikthåndtering
  • Kurs for deres ansatte
  • Internkontroll av brann og rømning før hvert skift
  • Tekniske sikkerhetsløsninger, som kamera, alarm, adgangskontroll

Vi tilbyr full kontroll på Rapporter og Vaktjournal

Systemet støtter hele arbeidsflyten fra utførende personell til administrasjon, driftsledelse og til kunden. Oppgaver er automatisert (når/ hva/hvordan, oppgaver skal utføres).

Melding ved avvik gjøres etter instruks. Alle rapporter og avvik lagres elektronisk på kundens dedikerte kunde-web portal, samt etter instruks sendes PDF rapporten til definerte mottakere.

Med denne redegjørelsen, vet Alltid24 at vi kan bevise et godt kvalitet system, samt god dokumentasjon for våre kunder. Alltid24 er opptatt av å kunne dokumentere og verifisere alle hendelser uansett grad.

Vi tilbyr ordens vakthold uansett omfang og størrelse

Kontakt oss