Stasjonært vakthold

Stasjonært vakthold innebærer at våre vektere er utplassert hos oppdragsgiverens foretak iht, til tjenester og fastlagt instruks. Vekteren kan i tillegg til sine sikkerhetsfunksjoner utføre flere andre service oppgaver. Oppdragets varighet kan variere fra noen få timer til døgnkontinuerlig tjeneste.

Alltid24 betjener alle type næring, som f.eks. kontorbygg, sykehus, kjøpesenter, museer, produksjonsanlegg, byggevarehus, industrielt, og offentlige etater. Alle tjenester reguleres av avtalte instrukser i samarbeid med kunde, og vårt interne kvalitetssystem

Resepsjonstjenesten

Enten man jobber i bygningen eller bare er på besøk, er det viktig å føle seg velkommen. Resepsjonister skaper førsteinntrykket som fort kan slå an tonen for resten av dagen.

Sentervakthold

Vektere forebygger uønskede hendelser, og skaper trygghet for kunder og ansatte. Vekterne høyner servicenivået og det blir en bedre opplevelse å oppholde seg i senteret.

Havnevakthold

ISPS-regelverket inneholder krav til konkrete sikringstiltak for havner som betjener skip i internasjonal skipsfart.

Byggeplassen

På en byggeplass må man tenke sikkerhet hele tiden. Da kan det være fint å ha en profesjonell partner som tar ansvar.

Vi tilbyr full kontroll på Rapporter

Ved hjelp av vårt topp moderne rapporteringssystem vil vi sende avvik med hendelsesrapport og bilder (ved behov) umiddelbart når vekter har avsluttet oppdraget til de som måtte ha behov for denne type informasjon i bedriften. Rapporten blir levert via e-post, og garantert til rett tid.

Er det behov for å ha vekter på stedet over tid så kan vi tilby stasjonært vakthold hvor vi kan utføre kontroll av et område eller bygning.

Vi tilbyr vakthold uansett omfang og størrelse

Kontakt oss