Havnevakthold og ISPS kontroll

Enten om det er en småbåthavn eller en ISPS havn vil Alltid24 sine vektere kunne bidra med trygghet i havna.

Tyveri er et stadig økende problem i havene  i Norge. Da kan det være fint å ha en profesjonell partner som tar ansvar og som tenke sikkerhet hele tiden.

Med kombinasjon av vakthold, teknologi og kunnskap, bidrar Alltid24 med å forebygge hendelser som tyveri.

Små båthavn

Vekteren og sikkerhetstjenester i en småbåthavn har en aktiv og synlig rolle. Tilstedeværelse av vekterne forhindrer tyveri og hærverk. I tillegg kan våre vektere bidra med servicetjenester som vil  ivareta senterets havnas og service profil ovenfor sine brukere.

Med kombinasjon av vakthold, teknologi og kunnskap, bidrar Alltid24 med å forebygge uønskede hendelse.

  • Kontroll av brygger og service hus
  • Kontroll av tekniske installasjoner
  • Kontroll av fortøyninger
  • Opp og igjen låsing av porter grinder ect.
  • Kontroll via kamera

ISPS havn kontroll

ISPS-regelverket inneholder en rekke krav til konkrete sikringstiltak for havner som betjener skip i internasjonal skipsfart.

Alltid24 tilby sikring av ISPS-havner, og våre ansatte har de riktige sertifiseringene til å ta seg av alle aspekter ved sikkerhetsarbeidet. Alltid24 ISPS havntjenesten er tilpasset norske havner og havneterminaler med internasjonal trafikk, underlagt ISPS-koden. Dette  for å beskytte terminalene, fartøyer, besetning og passasjerer.

Cruise trafikk

Cruiseskip og crus trafikk har ofte flere spesielle krav og ønsker til sikkerheten rundt havneanlegget. Alltid24 legger til rette for å trygge skip, passasjerer og besetning i ulike situasjoner.

Sjø tjeneste

Trygghet på og langs sjøen er viktig. Alltid24 bidrar med en tryggere hverdag også på sjøen. Sjøtjenesten tilbyr ulike oppdrag innen:

  • Søketjenester etter fartøy og mennesker
  • Sporings systemer med sjø utrykning
  • patruljering av havner og utehavner
  • Serviceoppdrag

Vi tilbyr full kontroll på Rapporter

Ved hjelp av vårt topp moderne rapporteringssystem vil vi sende avvik med hendelsesrapport og bilder (ved behov) umiddelbart når vekter har avsluttet oppdraget til de som måtte ha behov for denne type informasjon i bedriften. Rapporten blir levert via e-post, og garantert til rett tid.

Er det behov for å ha vekter på stedet over tid så kan vi tilby stasjonært vakthold hvor vi kan utføre kontroll av et område eller bygning.

Vi tilbyr vakthold uansett omfang og størrelse

Kontakt oss