Resepsjons vekter

Resepsjonen er gjestenes første møte med bedriften. Inntrykket de får her virker inn på hvordan bedriften oppfattes. Vi bemanner resepsjonen med personer som er utpreget serviceinnstilte, vennlige og varme, for å være sikker på at de leverer tjenester som samsvarer med kundens ønsker og verdier.

Våre vekterne tar seg av:

  • Adgangskontroll
  • Besøkskontroll
  • Sentralbord
  • Mottak og behandling av post og pakker
  • Service- og supportoppgave
  • Brannvernledelse
  • Kontrollrunder
  • Administrasjon av Kameraovervåkning

Vi tilbyr full kontroll på Rapporter

Ved hjelp av vårt topp moderne rapporteringssystem vil vi sende avvik med hendelsesrapport og bilder (ved behov) umiddelbart når vekter har avsluttet oppdraget til de som måtte ha behov for denne type informasjon i bedriften. Rapporten blir levert via e-post, og garantert til rett tid.

Er det behov for å ha vekter på stedet over tid så kan vi tilby stasjonært vakthold hvor vi kan utføre kontroll av et område eller bygning.

Vi tilbyr vakthold uansett omfang og størrelse

Kontakt oss