Sentervakthold skaper sikkerhet for kunder og ansatte

Vekteren på et kjøpesenter har en aktiv og synlig rolle. Tilstedeværelse av vekterne forhindrer svinn, tyveri og hærverk. I tillegg kan våre vektere bidra med servicetjenester og enkel vaktmester oppgaver som vil  ivareta senterets service og vedlikeholds profil.

Vektere er service mennesker, og kundene oppfatter det som god service at vekterne er tilstede for å svare på spørsmål, veilede og bistå dersom noe skulle oppstå. Dette bidrar til at det blir en god opplevelse å være kunde på senteret.

Vektere fra Alltid24 Sikkerhet kan ta ansvar for ulike faste rutinert. På den måten kan du være sikker på at rutiner blir fulgt opp

  • Service til kundene
  • Trygghet for de ansatte
  • Kontroll av tekniske installasjoner
  • Utføre førstehjelp
  • Bidra til bedre brannvern
  • Vaktmestertjenester

Vi tilbyr full kontroll på Rapporter

Ved hjelp av vårt topp moderne rapporteringssystem vil vi sende avvik med hendelsesrapport og bilder (ved behov) umiddelbart når vekter har avsluttet oppdraget til de som måtte ha behov for denne type informasjon i bedriften. Rapporten blir levert via e-post, og garantert til rett tid.

Er det behov for å ha vekter på stedet over tid så kan vi tilby stasjonært vakthold hvor vi kan utføre kontroll av et område eller bygning.

Vi tilbyr vakthold uansett omfang og størrelse

Kontakt oss