Svinn og kontrolltjenester

Å finne årsaker til svinn i bedriften kan være en ubehagelig oppgave hvis du jobber der selv. Det er vanskelig å tråkke varsomt og lett å ødelegge relasjoner mellom kollegaer. Da er det greit å bruke ekstern hjelp.

Alltid24 gjennomfører kontroller for å avdekke og redusere svinn. Vektere kan drive sivil eller uniformert spaning i butikk for å forhindre tyveri og sjekke at de ansatte følger rutiner og ikke tar med seg varer de ikke har betalt for. Vi kan foreta alt av registreringer og anmeldelser for også å trygge deg fra juridiske følgefeil.

Kassarevisjon

Avdekke intern og ekstern avvik

Personalkontroll

Forebygge og avdekke avvik

Alderskontroll

Rutiner ved aldersbestemt salg

Vi tilbyr full kontroll på avviks rapporter

Alltid24 tilbyr våre tjenester med godt dokumenthåndteringssystem hvor hvert enkelt dokument kan knyttes direkte opp mot de tjenester og avvik dokumentasjonen gjelder for. Gjør det enkelt å løse avvikene, samt få kontroll over statistikk

Systemet støtter hele arbeidsflyten fra utførende personell til administrasjon, driftsledelse og til kunden.

Med denne redegjørelsen, vet Alltid24 at vi kan bevise et godt kvalitet system, samt god dokumentasjon for våre kunder. Alltid24 er opptatt av å kunne dokumentere og verifisere alle hendelser uansett grad.

Vi tilbyr kontrolltjenester uansett omfang og størrelse

Kontakt oss