Personalkontroll

Hensikten med kontrollen er å kontrollere ansattes holdning til gjeldende instrukser og rutiner for personal kjøp, hjemlån, brekasje, gaver ect.

Personalkontroll har flere ulike kontrollformer som forebygger at ansatte kan faller for fristelsen til å forsyne seg av bedriftens varer. Kontrollene er som regel av forebyggende art, men kan også være målrettet ved konkrete mistanker. Kontrollen utføres ved utpassering fra arbeidssted for alle kategorier av ansatte til forskjellige tider.

For at kontrollene skal ha best mulig effekt er det viktig at de ansatte ikke kan forutse når det utføres kontroll. Kontrollene utføres derfor sporadisk ut i fra en avtalt frekvens slik at de ansatte ikke kan se et mønster i når det er kontroll.

Ulike tjenester

  • Utpasseringskontroll
  • Spiseromskontroll
  • Lagertelling

Vi tilbyr full kontroll på avviks rapporter

Alltid24 tilbyr våre tjenester med godt dokumenthåndteringssystem hvor hvert enkelt dokument kan knyttes direkte opp mot de tjenester og avvik dokumentasjonen gjelder for. Gjør det enkelt å løse avvikene, samt få kontroll over statistikk

Systemet støtter hele arbeidsflyten fra utførende personell til administrasjon, driftsledelse og til kunden.

Med denne redegjørelsen, vet Alltid24 at vi kan bevise et godt kvalitet system, samt god dokumentasjon for våre kunder. Alltid24 er opptatt av å kunne dokumentere og verifisere alle hendelser uansett grad.

Vi tilbyr kontrolltjenester uansett omfang og størrelse

Kontakt oss