Privat

Slik sjekker du slokke utstyr

Når kontrollerte du sist brannslokkeutstyret hjemme? Her er listen over hva, hvordan og hvor ofte du bør sjekke

Krav til slokkemidler

Alle boliger skal ha enten en husbrannslange eller et brannslokkeapparat som inneholder minst 6 kilo pulver eller skum. Disse brannslokkepparatene kalles også for håndslokkere.

Sett deg inn i hvordan slokkeutstyret fungerer slik at du kan reagere raskt hvis det begynner å brenne. Med jevnlig vedlikehold sikrer du at slokkeustyret alltid er klart til bruk.

Vedlikehold av husbrannslange

En husbrannslange kan du kontrollere selv og det bør du gjøre en gang i året. Slik gjør du det: Rull ut hele slangen. Kontroller at kranen fungerer. Sjekk at slangen ikke er morken eller sprukket.

 

Vedlikehold av brannslokkeapparater

Både skum- og pulverapparater må ha et visst trykk for å fungere. Pilen på trykkmåleren på toppen av apparatet skal stå på det grønne feltet. Dette bør du sjekke en gang i kvartalet. Samtidig kan du kontrollere at forseglingen eller plomberingen på toppen av apparatet ikke er brutt, og at apparatet ikke har skader eller rust.

Unngå klumper i pulverapparatet

Pulveret i pulverapparater kan klumpe seg. Snu pulverapparatet opp-ned noen ganger hvert kvartal for å unngå det.

Profesjonell kontroll

Apparater med pulver skal til kvalifiserte fagpersoner for kontroll hvert 5 år og på utvidet kontroll og service hvert 10 år

Apparater med skum skal til kvalifiserte fagpersoner for kontroll og på utvidet kontroll og service hvert 5 år.

Legg igjen en kommentar