Spartacus Forvaltning – satser på Alltid24 Alarm & Sikkerhet

Spartacus Forvaltning består i dag av over 2000 medlemsbedrifter, fra små bedrifter til store konsern. Spartacus Forvaltning forhandler fram driftsavtaler på vegne av sin samlede medlemsmasse, og står dermed langt sterkere i forhandlinger med leverandører enn hver enkelt bedrift gjør alene.

Spartacus Forvaltning er leverandør uavhengige, og følger konstant med i markedet for å forsikre seg om å alltid ha de aller beste avtalene. Spartacus Forvaltning`s fokus i forhandlinger er, og vil alltid være å lage avtaler med god kvalitet i alle ledd, i tillegg til gode priser. Som medlem hos Spartacus Forvaltning får du en direkte besparelse på grunn av de gode avtalene, og du sparer både tid og ressurser internt i bedriften ved å la oss gjøre jobben.

Etter at Alltid24 Alarm & Sikkerhet AS vant forespørselsrunden, signerte Spartacus Forvaltning den xx.xx2013 en rammeavtale på vegne av sine medlemsbedrifter. Med denne avtalen kan Alltid24 Alarm & Sikkerhet levere teknisk sikkerhetsløsninger, vektertjenester, alarmverifisering og konsulenttjenester til alle Spartacus Forvaltnings medlemmer. I tillegg til leveransen av utstyr og tjenester, stiller også avtalen strenge krav til miljø, logistikk, salgsorganisasjon, installsjon og service.

Valg av leverandør

Det som var viktig for Spartacus Forvaltning  ved valg av samarbeidspartner var først og fremst at leverandøren hadde et bredt produktspekter. Med ca 2000 individuelle medlemsbedrifter sier det seg selv at behovene er forskjellige. Det som var viktig var at samarbeidspartner kunne levere både bedrifts sikkerhet & boligalarm løsninger til fordelsprogrammet for medlemsbedriftenes ansatte

Videre strategi og samarbeid

Avtalen mellom Spartacus Forvaltning og Alltid24 Alarm & Sikkerhet er nylig underskrevet og videre dialog går nå på strategien og samarbeidet i fremtiden. – Alltid24 Alarm & Sikkerhet forstår hvordan Spartacus Forvaltning fungerer, og står på for å leve opp til forventningene til Spartacus Forvaltning medlemmer, både pris og servicemessig sier Andreas De Bruqc.