Alltid24 har mange års erfaring og innen vakt & sikring, dette har gjort oss i stand til å utvikle et konsept som er blant de beste i bransjen.

Alltid24 bidrar til et tryggere og bedre miljø der folk bor og arbeider.  Vi leverer sikkerhetsløsninger på flere ulike feltene. Som et resultat av dette gis våre kunder en bedre mulighet til å sikre sine viktigste verdier, skape økt omsetning, redusere sine kostnader og yte bedre mot sine kunder. Vi vil utgjøre  en forskjell.

Alltid24 utfører sine tjenester ut fra strenge kvalitetskrav, etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og instrukser pålagt oss fra Politidirektoratet og annen lovgivende myndighet. Vi søker alltid å tilpasse hvert enkelt oppdrag ut fra kundens behov og ønsker. Våre godkjente vektere har allsidig og bred erfaring, og gjennomfører sine oppgaver ut fra de instrukser og retningslinjer vi har med hver enkelt kunde. Vår nærhet er vår styrke.

Vekterne i Alltid24 kjennetegnes ved høyt servicenivå, erfaring og kompetanse. For å gjøre tjenesten mest mulig effektiv har vi desentralisert organisasjon for å kunne plassere ansvar og myndighet nærmere kunden. Våre vektere er på jobb 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Hos oss skal kunden oppleve tett personlig oppfølging av løsningsorientert personell med god bransjekunnskap. Vi skal kjennestegnes på at vi gjennom dyktige medarbeidere og ekspertise presterer det vi lover og leverer over kundens forventning.

Mobilt Vakthold

Mobilt vakthold er en ambulerende vakttjeneste der vekteren oppgave er å foreta inspeksjoner av bygget eller områder hos våre oppdragsgivere

Inspeksjonene utføres vanligvis til varierende tider men vekteren kan også komme til avtalte tidspunkt for å foreta låsing/opplåsing. Vekteren skal gjennom sin observasjon forebygge/avdekke uønskede hendelser, samt føre kontroll med tilstedeværende personell.

Vekteren er utstyrt med et elektronisk rapportsystem som benyttes i arbeidet for å dokumentere når vekteren har hatt sine inspeksjonsrunder og evt hendelser som har oppstått. Disse opplysningene blir arkivert og sendt videre til kunden, Alle våre mobile vektere er oppkoblet mot Alltid24 alarm & vaktsentral.

Stasjonært Vakthold

Stasjonært vakthold innebærer at våre vektere er utplassert hos oppdragsgiverens foretak iht, til tjenester og fastlagt instruks. Vekteren kan i tillegg til sine sikkerhetsfunksjoner utføre flere andre serviceoppgaver som for eksempel,

 • Resepsjontjeneste,
 • Sentralbordtjeneste,
 • Patruljering,
 • Svinnkontroll
 • Forefallende kontoroppgaver.

Oppdragets varighet kan variere fra noen få timer til døgnkontinuerlig tjeneste. Alltid24 betjener alle type næring, som f.eks. kontorbygg, sykehus, kjøpesenter, museer, produksjonsanlegg, byggevarehus, industrifelt, og offentlige etater. Alle tjenester reguleres av avtalte instrukser i samarbeid med kunde, og vårt interne kvalitetssystem som er rettet mot  ISO 9001:2000.

Områdevakthold

Tjenesten bygger på at en eller flere uniformerte vektere skal bevokte et vist område. Våre vektere kontrollerer et begrenset område til fots eller med bil, f.eks. butikker, kontorer, parkeringsanlegg, industriområder og bedriftsområder. Våre vektere er meget fokusert på service, dette for å skape et sikkert miljø og forhindre kriminalitet.

Områdevakthold viser seg å være en effektivt måte og beskytte objekter mot innbrudd, skader, og sabotasje. vekteren finnes alltid i nærheten, med det kan vekteren rykke raskere ut på alarmer eller til personer/bedrifter som trenger hjelp.

Alle våre kunder som bruker Alltid24 som leverandør på områdevakthold blir utstyrt med alarm og overfalsalarm som er direkte tilknyttet vekter og Alltid24 alarmsentral. Dette for at utrykningstiden skal være kortere for kunden i et nødstilfelle.

Miljøvektertjeneste

”Arbeid med utfordrende atferd omfatter mange yrkesgrupper og pâvirker hverdagen til mange arbeidstakere. I arbeidsmiljøioven §4-3 (4) står det; Arbeidstaker skal, sâ langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre, og § 3-2 (a) at arbeidstaker fâr den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.”

Alltid24 vektere tilbyr spesielle vektere innen de forskjellige typene av miljøarbeid og sikkerhetstjenester. Vekterne har bla. erfaring fra arbeid med mennesker som lider av psykiske, fysiske eller rusrelaterte utfordringer. De har ogsâ innsikt i, og forstâelse for ulike religiøse og kulturelle sedvaner og skikker.

Vâre vektere er utdannet og trent i konfiiktiøsning for denne typen arbeide, først og fremst i verbal kommunikasjon, men de er også i stand til å trygge situasjonen fysisk der det absolutt er pâkrevd. Dette tilsier selvsagt at vekteren er svært bevisst på sin egen rolle og kompetanse, og trygg på nâr fagkompetanse må ta over.

Alltid24 sin arbeidsmodell gjør deg i stand til å fokusere på DINE kjerneområder, mens vi fokuserer på våres – Håndtering av DIN/DERES sikkerhet” Profesjonalisme, service og kompetansen er her vârt varemerke.

Resepsjons- og sentralbordtjeneste

Alltid24 tilbyr uniformert betjening av resepsjoner og kundemottak. Ved å benytte Alltid24 til denne tjenesten verner man sine verdier på en kvalitetssikret og profesjonell måte, samtidig som bedriftens ønskede service, kvalitets- og sikkerhetsprofil understrekes tydelig allerede ved kundemottaket. Egne ansatte kan konsentrere seg om bedriftens kjernevirksomhet og helhetsinntrykket blir profesjonelt og fremtidsrettet.

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Motta, registrere og rettlede besøkende
 • Betjene sentralbord
 • Betjene teknisk sikkerhetsanlegg
 • Booke møterom
 • Behandle post og varer
 • Betjene adgangskontrollsystemer
 • Utføre enkle kontoroppgaver
 • Rekvirere drosje, ambulanse, assistanse
 • Yte nødvendig førstehjelp
 • Bistå ved evakuering/ rømming
 • Behandle trusler
 • Takle demonstrasjoner/konflikter

Arrangementsikkerhet

Alltid24 tilbyr sikkerhet ved utstillinger, samlinger, pressekonferanser, arrangementer, konserter og alle andre typer spesielle events. Vårt sikkerhetspersonell deltar aktivt i alle faser av et arrangement.

Alltid24 har erfaring fra å sikre arrangementer i alle størrelser, det være seg fra en håndfull personer i en privat setting til arrangementer med flere tusen deltakere på offentlige steder. Vi er klar over og bevisst den tilliten vi er gitt i å representere deg/din organisasjon og arrangement.

I stedet for mannen i den vanlige vekteruniformen oppfattes våre medarbeidere som et profesjonelt sikkerhetsteam. Våre medarbeidere kan håndtere medias oppmerksomhet, koordinere spesielle behov hos deltakere og gjester, koordinere med andre leverandører for å til enhver tid kunne ivareta sikkerhets faktor i arrangementet. Vi mener at forberedelser er en viktig nøkkelfaktor i et hvert arrangement. Av den grunn ser vi viktigheten av å komme med tidlig i forberedelsesfasen.

Vi erkjenner viktigheten av diskresjon og profesjonalitet i denne typen utfordringer. I etableringen av et effektivt akkrediteringssystem/adgangskontroll er våre medarbeidere erfarne i håndtering av høyt profilert og sofistikerte deltakere. Og viktigst av alt når utfordringene oppstår er vårt personell trenet til å opptre som et team.

a24-vakt1

Ønsker du tilbud på vektertjnester