Våra medarbeidere har unike kvalifikasjoner for å møte dine behov. Alltid24 sørger for at dine medarbeidere og verdier er trygge hele døgnet

20150109_161824

Mobilt vakthold

Mobilt vakthold er en ambulerende vakttjeneste der vekteren oppgave er å foreta inspeksjoner av bygget eller områder hos våre oppdragsgivere

Inspeksjonene utføres vanligvis til varierende tider men vekteren kan også komme til avtalte tidspunkt for å foreta låsing/opplåsing. Vekteren skal gjennom sin observasjon forebygge/avdekke uønskede hendelser, samt føre kontroll med tilstedeværende personell.

Stasjonært vakthold

Stasjonært vakthold innebærer at våre vektere er utplassert hos oppdragsgiverens foretak iht, til tjenester og fastlagt instruks. Vekteren kan i tillegg til sine sikkerhetsfunksjoner utføre flere andre serviceoppgaver som for eksempel,r.

Oppdragets varighet kan variere fra noen få timer til døgnkontinuerlig tjeneste. Alltid24 betjener alle type næring, som f.eks. kontorbygg, sykehus, kjøpesenter, museer, produksjonsanlegg, byggevarehus, industrifelt, og offentlige etater. Alle tjenester reguleres av avtalte instrukser i samarbeid med kunde, og vårt interne kvalitetssystem som er rettet mot  ISO 9001:2000.

kjopesenter profil
Byggeplass-Forus

Byggeplass vakthold

Alltid24 vektere sjekker utstyr og installasjoner relatert til sikkerheten på byggeplassen din Alltid24 utfører rutinemessige kontrollrunder. Vekterne som benyttes til byggeplassvakthold har spesialkompetanse og god personlig egnethet, kommuniserer gjerne på flere språk og opprettholder HMS-prosedyrer. I tillegg innfører vi en rekke sikringstiltak på selve byggeplassen for at alt skal gå trygt for seg.

Ordensvakthold

Våre ordensvakter er meget erfarne og dyktige. Servicen setter vi like høyt som sikkerheten da vi mener vertskap og service er vel så viktig.

Vi møter gjester med et respekt og smil, kunden skal være trygg på at våre ordensvakter sørger for ro og orden i lokalet, har kontroll på at brannforskrifter og alkoholloven følges samt at nøye id kontroll blir utført i inngangen.

Alle våre ordensvakter innehar alle de lovpålagte kurs for og kunne utføre denne tjenesten.

Ordensvakt
FB_IMG_1470454291545

Arrangement sikkerhet

Alltid24 tilbyr sikkerhet ved utstillinger, samlinger, pressekonferanser, arrangementer, konserter og alle andre typer spesielle events. Vårt sikkerhetspersonell deltar aktivt i alle faser av et arrangement.

Vi erkjenner viktigheten av diskresjon og profesjonalitet i denne typen utfordringer. I etableringen av et effektivt akkrediteringssystem/adgangskontroll er våre medarbeidere erfarne i håndtering av høyt profilert og sofistikerte deltakere. Og viktigst av alt når utfordringene oppstår er vårt personell trenet til å opptre som et team.

Svinn & kontrolltjenester

Å finne årsaker til svinn i bedriften kan være en ubehagelig oppgave hvis du jobber der selv. Det er vanskelig å tråkke varsomt og lett å ødelegge relasjoner mellom kollegaer. Da er det greit å bruke ekstern hjelp.  

Alltid24 gjennomfører kontroller for å avdekke og redusere svinn. Vektere kan drive sivil eller uniformert spaning i butikk for å forhindre tyveri og sjekke at de ansatte følger rutiner og ikke tar med seg varer de ikke har betalt for. Vi kan foreta alt av registreringer og anmeldelser for også å trygge deg fra juridiske følgefeil.

237849536