Kassarevisjon

Underslag, uregelmessigheter og ansatte som gjør feil i kassen, er noe som kan koste bedriften store summer. I de fleste norske bedrifter er majoriteten av uregistrert svinn forårsaket av ansatte. Kasserevisjon hjelper deg med å avdekke og utbedre eventuelle avvik i tidlig fase, også registret svinn.

Våre sikkerhets rådgivere har bred erfaring fra ulike kassesystemer og rutiner. De har også god kjennskap til hvordan enkelte velger å
manipulere disse systemene i til egen vinning.

Tjenesten foregår ved at vbåre sikkerhets  rådgiveren foretar en gjennomgang av de dokumentasjoner og relevante systemer som butikkdata, oppgjørsrapporter, bongjournal, ITV systemer og manuelle bilag, og på den måten vil vi kunne fanger opp suspekte mønster i arbeidsflyten.

Analyse & tiltak

Våre analyser av disse observerte dokumentasjoner avslører om det forekommer interne avvik . All dokumentasjon vil bli rapportert til kunden og ført i elektronisk journalsystem, og deretter satt opp anbefalinger og tiltak for å målrettet følge opp og skape andre preventive tiltak.

Under en kasserevisjon vil vi ofte involvere butikksjef. På denne måten får også butikksjef opplæring i sikkerhetsarbeid og avdekking av underslag.

I enkelte sitasjoner må våre kunder gjennomføre vanskelige korrigerende eller oppklarings samtaler med sine ansatte.Alltid24 kan hjelper kunden gjennom dette slik at alle regler vedr slike samtaler blir fulgt i henhold til AML.

Vi tilbyr full kontroll på avviks rapporter

Alltid24 tilbyr våre tjenester med godt dokumenthåndteringssystem hvor hvert enkelt dokument kan knyttes direkte opp mot de tjenester og avvik dokumentasjonen gjelder for. Gjør det enkelt å løse avvikene, samt få kontroll over statistikk

Systemet støtter hele arbeidsflyten fra utførende personell til administrasjon, driftsledelse og til kunden.

Med denne redegjørelsen, vet Alltid24 at vi kan bevise et godt kvalitet system, samt god dokumentasjon for våre kunder. Alltid24 er opptatt av å kunne dokumentere og verifisere alle hendelser uansett grad.

Vi tilbyr kontrolltjenester uansett omfang og størrelse

Kontakt oss